2018 Call for proposals for LIFE Grants

LIFE (Financial Instrument for the Environment) lanceerde op 18 april jongstleden oproepen voor nieuwe projectvoorstellen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de subprogramma’s ‘Environment’ en ‘Climate Action’. Het totale programma heeft een budget van bijna € 400 miljoen. Projecten kunnen ingediend worden door ngo’s, overheden en bedrijven.

Het programma ‘Environment’ focust op milieuzorg. Dit zijn projecten die gaan over het beschermen van milieu,  natuur en biodiversiteit of efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook projecten over bewustwording en informatieverspreiding zijn mogelijk.Voor het eerst werkt dit programma met een indiening in twee stappen.

Climate Action’ richt zich op klimaatverandering. Dit kunnen projecten zijn die de nadruk leggen op beperken van of aanpassen aan klimaatverandering. Net als bij het ‘Environment’ subprogramma is het mogelijk om projecten over bewustwording en communicatie in te dienen. Hier blijft de indiening van een ‘full proposal’ in een enkele stap behouden.

Voor beide subprogramma’s kunnen zowel traditionele als geïntegreerde projectvoorstellen ingediend worden.

Wat zijn traditionele projecten?

Dit gaat over best-practices, demonstratie-, en pilootprojecten. Concreet houdt dit in: ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden, uitvoeren van nieuwe pilootstudies en demonstratieprojecten. De eerste deadline voor indiening van een conceptnota (10 pagina’s) voor traditionele projectvoorstellen in het ‘Environment’ subprogramma is 12 juni 2018. De best gerangschikte projecten worden dan uitgenodigd om een ‘full proposal’ in te dienen voor januari 2019. De finale beoordeling loopt tot juni 2019 en projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 juli 2019.

Geïntegreerde projecten verschillen van traditionele projecten omdat ze gericht zijn op de implementatie van strategische EU-plannen op regionale, nationale of internationale schaal.De eerste deadline voor indiening van een conceptnota voor geïntegreerde projecten die passen onder het subprogramma ‘Environment’ is 5 september 2018.

Voor de voorstellen die passen onder ‘Climate Action’ is de enige deadline 12 september 2018.

Onder andere door de wijzigingen in de aanvraagprocedure hebben de experten bij PNO een duidelijk overzicht gemaakt van wat er is veranderd, hoe dit u project ten goede kan komen en hoe we hierbij kunnen helpen.

De Whitepaper ‘LIFE’S GUIDE TO GRANT SUCCESS’ kan u hier downloaden.

Wenst u nog meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met PNO.

We komen graag bij u langs!