Eerste oproep van 2023 voor kmo-groeisubsidie staat open

De eerste oproep van 2023 voor de kmo-groeisubsidie loopt nog tot en met 22 mei. Net als de vorige jaren kunnen dossiers ingediend worden die aansluiten bij één van vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, en innovatie.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee VLAIO kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Groeitrajecten moeten aansluiten bij één van de onderstaande vier maatschappelijke thema’s:

  • Digitalisering: Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken;
  • Internationalisering: Duurzaam groeien door export;
  • Duurzaam en circulair ondernemen: Inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit;
  • Innovatie: Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.

De kmo-groeisubsidie geeft steun voor het inkopen van strategisch advies via een externe dienstverlener of voor de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost. Kmo’s kunnen maximaal € 50.000 steun ontvangen per groeisubsidie (max. € 25.000 voor extern advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel). De minimumdrempel voor kosten om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt € 20.000 (excl. btw). De steun wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!