Laatste oproep 2023 voor de kmo-groeisubsidie

De laatste oproep van 2023 voor de kmo-groeisubsidie gaat open op 18 december en loopt nog tot 22 januari 2024. Net als de vorige oproepen kunnen dossiers ingediend worden die aansluiten bij één van vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, en innovatie.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee VLAIO kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. Groeitrajecten moeten aansluiten bij één van de onderstaande vier maatschappelijke thema’s:

  • Digitalisering: Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken;
  • Internationalisering: Duurzaam groeien door export;
  • Duurzaam en circulair ondernemen: Inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit;
  • Innovatie: Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.

De kmo-groeisubsidie geeft steun voor het inkopen van strategisch advies via een externe dienstverlener en/of voor de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost. Kmo’s kunnen maximaal € 50.000 steun ontvangen per groeisubsidie (max. € 25.000 voor extern advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel). De minimumdrempel voor kosten om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt € 20.000 (excl. btw). De steun wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!