LIFE subsidieoproepen 2022

LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor milieuzorg en klimaatverandering. Er wordt verwacht dat de nieuwe LIFE Calls for proposals voor 2022 zullen worden gepubliceerd op 17 mei 2022.

Vorig jaar startte een volledig nieuw LIFE-meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027, met een subsidiebudget van in totaal € 5,45 miljard, verdeeld via verschillende subsidierondes (‘calls for proposals’). Het nieuwe LIFE-meerjarenprogramma bestaat uit vier afzonderlijke deelprogramma’s:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatadaptatie en -mitigatie
  • Schone energietransitie (‘clean energy transition’ of CET).

 

Nieuwe LIFE subsidieoproepen in mei

Er wordt verwacht dat de nieuwe LIFE Calls for proposals voor 2022 zullen worden gepubliceerd op 17 mei 2022. De verwachte deadlines (van voor bedrijven meest relevante oproepen) liggen in de tweede helft van dit jaar:

  • Standard Action Projects (SAP’s) voor circulaire economie en kwaliteit van leven, natuur en biodiversiteit, klimaatverandering (mitigatie en adaptatie): 4 oktober 2022.
  • LIFE Action Grants voor schone energietransitie: 16 november 2022.

 

Doelgroep van het LIFE-programma

Het LIFE-programma staat open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en NGO’s die in de EU werken aan innovaties op het gebied van milieuzorg en klimaat. De lat ligt hier echter hoog: kleine innovaties of gewone milieu-investeringen vallen buiten het LIFE-programma. Kansen zijn er alleen voor innovatieve projecten met een sterke positieve milieu-impact (minimaal op Europees niveau), die verder ook goed repliceerbaar zijn op andere locaties in Europa. Doorgaans zijn dit meerjarige innovatieprojecten rondom pilots, demonstraties en ‘best practises’.

Een LIFE-aanvraag kan worden ingediend door een enkele partij, maar LIFE-projecten worden ook uitgevoerd door samenwerkingsverbanden met meerdere Europese partners. De maximale subsidie bedraagt 60 %. Een gemiddeld budget voor een LIFE-project ligt tussen € 2 en 5 miljoen.