VLAIO website over coronavirus

Op de website van VLAIO geeft het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen een antwoord op de meest gestelde vragen van ondernemers rond het coronavirus COVID-19, volgens de laatste stand van zaken.

De VLAIO website geeft onder meer een overzicht weer van de steunmaatregelen waarop ondernemingen een beroep kunnen doen wanneer ze moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, zoals bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen, of gespreide betaling in vennootschapsbelasting, btw of bedrijfsvoorheffing.

Daarnaast haalt de website ook aan dat de kmo-groeisubsidie ingezet kan worden door kmo’s om adviezen in te winnen naar aanleiding van eventuele gevolgen van het coronavirus. De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over VLAIO of heeft u vragen over de invloed van het coronavirus op subsidieaanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.