EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Onder deze definitie valt o.a. de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, onderzoek naar CO2-arme technologieën, samenwerking met onderwijsinstellingen en regionale overheden, en meer. Dankzij dit brede kader bestaat er een grote kans dat ook uw project voor EFRO-subsidie in aanmerking komt!

Fundingscan innovatie exploitatie