EFRO

EFRO voor ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, onderzoek naar CO2-arme technologieën en samenwerking met onderwijsinstellingen en regionale overheden. Het valt allemaal onder de definitie van EFRO. Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. Een brede definitie, dus grote kans dat uw project ook voor EFRO-subsidie in aanmerking kan komen.

Funding