ICON-PHONE-IMAGE + 31 (0) 88 - 838 13 81
ICON-EMAIL-IMAGE

populaire subsidies

Jaarlijks maken ruim 20.000 bedrijven gebruik van de populaire WBSO-subsidie om hun R&D-kosten te verlagen.
Met de WBSO rekentool kunt u uw fiscaal voordeel op uw R&D-kosten in 2018 uitrekenen. Uw werkelijke WBSO-opbrengst kan waarschijnlijk hoger!
Met SDE subsidie kunt u financiële steun krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.

diensten