Afval: nieuwe mogelijkheden en traditionele uitdagingen

De tijd dat afval als het sluitstuk van productieketens werd gezien ligt ver achter ons. Door afval als grondstof te beschouwen ontstaan er geheel nieuwe mogelijkheden. Desalniettemin kent afval nog steeds traditionele uitdagingen, zoals hoe om te gaan met gevaarlijke afvalstoffen en overschot aan restafval.

Afval als grondstof: afvalverwerking innovatie

De toekomst van afval

Een andere kijk op afval heeft ook gezorgd voor veel nieuwe en interessante ontwikkelingen. We noemen er een paar:

Recycling

Zo’n driekwart van al het afval wordt al gerecycled – in Nederland althans. Enerzijds worden steeds meer producten van recyclebaar materiaal gemaakt, anderzijds investeert de afvalsector doorlopend in nieuwe technieken, bijvoorbeeld op het gebied van recycling en duurzame inzameling. Door projecten grootschaliger en grensoverschrijdend aan te pakken wordt het effect van deze inspanningen op ons milieu en klimaat versneld en vergroot.

Afval scheiden

Dankzij gescheiden inzameling kan gft-afval als een waardevolle grondstof worden gebruikt voor land- en tuinbouw (compost), maar ook voor bijvoorbeeld het opwekken van energie en warmte. Zo ontstaat bijvoorbeeld door vergisting van gft-afval biogas, waarmee groene warmte of duurzame elektriciteit wordt gemaakt. Steeds meer agrarische bedrijven beschikken voor dit doel over biovergisters.

Elektriciteit opwekken

Niet recyclebaar afval wordt door energiecentrales gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. En zelfs de bodemassen die bij de verbranding ontstaan, kunnen weer opgewekt worden voor nuttige toepassingen elders in de keten.

Afval storten

Afvalstromen die niet kunnen worden gerecycled of verbrand, moeten worden gestort. De wijze waarop dit geschiedt, evenals de preparatie en verzorging van de stortplaatsen, moet aan strenge eisen voldoen. Zelfs hier, op dit eindstation, ontstaan nieuwe ‘producten’, zoals water dat uit het stortafval komt (percolaat) en biogas, dat ontstaat tijdens de afbraak van organisch materiaal.

Afval is een uitdaging die overheden graag tackelen

Afval hoeft dus een gezond klimaat niet in de weg te staan – mits we met zijn allen blijven zoeken naar en investeren in nieuwe oplossingen en toepassingsmogelijkheden. Voor innovatie op het gebied van afval stellen veel overheden – regionaal, nationaal en Europees – zeer interessante stimuleringsregelingen beschikbaar. PNO Consultants beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van afval. Zowel in Nederland als Europa zijn onze experts betrokken bij zowel kleinschalige als zeer omvangrijke trajecten waarmee overheden uitdagingen op het gebied van afval willen tackelen. Door deze ervaring beschikken wij over een groot internationaal netwerk. Wij identificeren en vragen subsidies aan, initiëren en coördineren projecten, brengen partijen bijeen en kunnen zelf ook onderdeel uitmaken van projecten.

Wilt u eens sparren met een van onze experts over dit thema? Neem dan gerust contact met ons op. Een afspraak is zo gemaakt.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement