Corona steunmaatregelen

 

De overheid biedt verschillende steunmaatregelen voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Hieronder geven wij een beknopt overzicht, inclusief de loketten waar ondernemers hun aanvraag kunnen indienen bij de overheid. PNO blijft de ontwikkelingen volgen.

Corona noodfonds - coronavirus

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • Bestemd voor: ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.
 • Houdt in: een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
 • Wanneer: Ondernemers kunnen de NOW-regeling vanaf 6 april aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.
 • Uitvoering: Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij UWV. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met PNO.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 • Bestemd voor: zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.
 • Houdt in: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (dit is een gift) en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Daarnaast kan bij liquiditeitsproblemen een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro). De regeling is bedoeld als tijdelijke uitbreiding van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).
 • Wanneer: De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.
 • Uitvoering: U kunt deze regeling zelf aanvragen bij uw eigen gemeente.

Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Bestemd voor: ondernemers die worden getroffen door de crisis.
 • Houdt in: deze ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Wanneer: Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Uitvoering: Belastingdienst.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

 • Bestemd voor: mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties.
 • Houdt in: een overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich alleen garant. De verruiming van de GO komt erop neer dat het eerdere maximum tijdelijk wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Het subsidieplafond gaat omhoog van 200 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Wanneer: per direct aan te vragen.
 • Uitvoering: ondernemers kunnen de GO-garantstelling alleen aanvragen via een van de aangesloten banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale). Meer informatie over de GO-regeling is te vinden op de RVO-pagina. Heeft u behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met PNO.

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

 • Bestemd voor: mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon.
 • Houdt in: de overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
 • Wanneer: de tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel.
 • Uitvoering: ondernemers die in aanmerking willen komen voor de BMKB-borgstelling kunnen zich richten tot een van de deelnemende banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch) of aangesloten financieringsinstellingen (onder andere Qredits). Meer informatie over de BMKB-regeling is te vinden op de RVO-pagina.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

 • Bestemd voor: mkb’s in sectoren die het hardst zijn getroffen, zoals horeca, reisbranche, cultuursector en non-food winkels. Het Ministerie van EZK heeft een lijst vastgesteld van alle SBI-codes die in aanmerking komen.
 • Houdt in: een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie vanwege tenminste 4.000 euro aan verwacht omzetverlies en tenminste 4.000 euro aan verwachte vaste lasten, ook na gebruik van andere steunmaatregelen.
 • Wanneer: U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur.
 • Uitvoering: U dient een online aanvraag in bij RVO.

SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET COVID-19)

 • Bestemd voor: zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen
 • Houdt in: Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Via de regeling is per aanvraag 50.000 euro beschikbaar.
 • Wanneer: Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. Update per 30 maart: In verband met de grote belangstelling voor SET Covid-19 neemt RVO tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling. Deze situatie is van korte duur. Het is de bedoeling dat het loket zo spoedig mogelijk weer open gaat. We houden u op de hoogte.
 • Uitvoering: U dient een online aanvraag in bij RVO.

Nederlandse banken geven extra ruimte voor aflossing

De Nederlandse Vereniging van Banken meldt zojuist dat mkb’s meer ruimte krijgen om hun lopende leningen af te lossen. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Deze aanpak is bedoeld voor bedrijven in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor bedrijven met grotere verplichtingen geven de banken aan de ontwikkelingen scherp te zullen volgen en mogelijk maatwerk te gaan leveren.

Europese corona steunmaatregelen

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast heeft de EU een Temporary Framework aangenomen waarmee Europese lidstaten:

 • extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 800.000 euro per bedrijf
 • garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
 • publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Om u op de hoogte te houden rondom al het nieuws over de corona steunmaatregelen en nieuwsberichten hebben wij voor u een overzichtspagina gemaakt met alle berichten over het coronavirus en de impact op bedrijven.

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement