Regionale Energie Strategie

Het nationale Klimaatakkoord wordt in de regio uitgewerkt en uitgevoerd. Uw regio moet dus het nationale akkoord vertalen naar een regionale implementatie. Wat dat inhoudt ziet u in deze korte animatie.

Van nationaal Klimaatakkoord naar Regionale Energie Strategie (RES)

Het Klimaatakkoord bevat maatregelen waarmee Nederland aan het Akkoord van Parijs kan voldoen: een beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius. Dat moet onder meer worden bereikt via een CO2-reductie van 49% in 2030. Mede op aandringen van de decentrale overheden is ervoor gekozen om het Klimaatakkoord door de regio’s te laten uitwerken en uitvoeren. Dit wordt de RES genoemd, Regionale Energie Strategie.

Hoe maakt u een RES voor uw regio?

Om te komen tot een goede Regionale Energie Strategie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden, en hoe PNO u daarbij kan helpen, schetsen wij hieronder.

Inventarisatie en analyse

De eerste stap die in uw regio moet worden gezet is het inventariseren van de aanwezige regionale warmte (rest)bronnen en het in kaart brengen van benodigde infrastructuur. Er moet een plan komen voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en er moet sprake zijn van een maatschappelijke acceptatie voor de gekozen maatregelen.

Hoe kan PNO u hierbij helpen?

Het is van groot belang dat u een goed en gedetailleerd beeld krijgt van uw regio, de partijen daarin en hun belangen. PNO heeft ruime ervaring op het gebied van markt- en stakeholderanalyses, op zowel regionaal als Europees niveau. Aangevuld met de ruime kennis van ons sectorteam Energie & Milieu helpen wij u met een solide en volledige onderbouwing waarmee u met vertrouwen de volgende stap kunt zetten.

RES visie ontwikkelen

Voor het ontwikkelen van een RES visie zijn drie punten van belang: kennis van de feiten (op basis van de hiervoor genoemde analyses), inzicht in mogelijke consequenties van besluiten en maatschappelijk draagvlak daarvoor. Door het betrekken van de stakeholders in uw regio bij het ontwikkelen van een visie en de afwegingen die daarbij worden gemaakt wordt de kans op draagvlak aanzienlijk vergroot.

Hoe kan PNO u hierbij helpen?

Voorspellen blijft altijd lastig, maar er is veel mogelijk om het aantal onzekerheden te verkleinen. PNO ondersteunt talloze organisaties in de Nederlandse en Europese energiemarkt met forecasting en de ontwikkeling van roadmaps. Vooral door het in beeld brengen van de gevolgen van en verschillen tussen het inzetten van verschillende sectoren wordt het maken van afwegingen makkelijker. De energie- en klimaatexperts van PNO hebben ruime en praktische ervaring op deze gebieden, die strekt van forecasting en roadmapping tot en met het opstellen van beleidsdocumenten en ontwikkeling van de beleidsinstrumenten om uw RES visie te realiseren.

Implementeren RES

De energieopgave is enorm en mag niet mislukken. In deze fase komt het er dan ook op aan: alle benodigde partijen moeten nu ‘leveren’. Het opzetten van kansrijke projecten, een sterke projectbegeleiding en een mede hiervan afhankelijke financiering zijn dan ook van levensbelang.

Hoe kan PNO u hierbij helpen?

PNO heeft veel ervaring met de succesvolle implementatie van energiestrategieën – regionaal en Europees. Dat heeft ons een groot netwerk opgeleverd van overheden, netbeheerders, energiebedrijven, ontwikkelaars en aannemers; partijen waarmee u voor uw RES moet samenwerken. Omdat wij als financieel adviseur nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van talloze energieprojecten, van wind- en zonneparken tot warmtenetten, kunnen wij de slaagkans van een project goed inschatten en op basis daarvan een optimale subsidieaanvraag verzorgen. Onze meer dan dertig energie- en klimaatprofessionals hebben al ruim 2.000 organisaties ondersteund en beschikken daarom over ruime projectmanagement-capaciteit – een onmisbare functie voor deze complexe materie.

PNO heeft energie- en klimaatexpertise in uw regio

De regionale aanpak (RES) van het Klimaatakkoord is een keuze van de regio’s zelf. Dit is in onze ogen een goed uitgangspunt: een zo ingrijpende stap moet bij voorkeur naadloos aansluiten op de karakteristieken van de regio. Zo werkt PNO zelf ook: met negen kantoren in het hele land zijn wij regionaal aanwezig en goed ingevoerd in de lokale situatie. Zo hebben wij ook toegang tot de relevante lokale netwerken, wat ons helpt draagvlak te creëren voor uw RES en de haalbaarheid ervan te vergroten. Vanzelfsprekend beschikken wij over alle expertise die nodig is om uw regionale aanpak te ondersteunen, zoals Legal, GDPR-Compliance, Corporate Finance en innovatiedeskundigen.

Wij kunnen u helpen met uw RES. Wilt u weten hoe? Deze RES-experts vertellen u graag meer

Wij denken graag met u mee bij de opgave waarvoor u zich gesteld ziet. Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement