Vragenbrief beantwoorden

Een subsidieaanvraag kan bij de subsidieverstrekker tot vragen leiden. Bijvoorbeeld omdat niet alle vereiste informatie in de aanvraag is opgenomen. Of omdat de beoordelaar bij de subsidieverstrekker meer informatie nodig heeft om de aanvraag goed te kunnen interpreteren en beoordelen. Het is in uw belang dat zulke vragen snel en helder worden beantwoord. PNO kan u daarmee helpen.

Vragenbrief beantwoorden

Als de subsidieverstrekker meer wil weten

Om te kunnen beoordelen of uw subsidieaanvraag kan worden goedgekeurd, heeft een subsidieverstrekker veel informatie nodig. De beoordelaar moet immers bepalen of de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt passen bij de doelen van de betreffende subsidie. Hierbij spelen kennis en interpretatie een belangrijke rol. Heeft de beoordelaar behoefte aan meer informatie, dan zal hij u aanvullende vragen sturen.

De antwoorden zijn net zo belangrijk als de subsidieaanvraag zelf

Een goede beantwoording van zo’n zogenaamde vragenbrief is minstens zo belangrijk als de aanvraag zelf. Hiervan hangt namelijk het wel of niet positief beschikken van uw aanvraag af. Als u aanvullende vragen van de subsidieverstrekker ontvangt dan kunnen wij u helpen bij de beantwoording daarvan. Dit kunnen wij u aanbieden omdat wij:

  • vanuit onze zeer ruime ervaring met het succesvol aanvragen van subsidies (regionaal, nationaal en Europees) weten hoe een subsidieaanvraag wordt beoordeeld
  • vanuit onze inhoudelijke kennis precies weten hoe uw activiteit raakt aan de thema’s waarvoor de subsidie berschikbaar is gesteld
  • naast ruime subsidie-expertise beschikken over kennis van uw sector en kunnen terugvallen op juristen, vaktechnici, innovatie-, financieel en administratieve specialisten enzovoort

Als wij voor u de vragen van een subsidieverstrekker beantwoorden, dan formuleren wij de antwoorden zo dat de beoordelaar een compleet en juist beeld krijgt van uw activiteit en daardoor tot een snelle, bij voorkeur positieve beslissing kan komen.

Vragenbrief ontvangen? Wij helpen u!

Heeft u aanvullende vragen ontvangen van de subsidieverstrekker? Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.

Stuur ons uw bericht


* = verplicht veld | Het PNO Privacy Statement is van toepassing