MATCHMAKING DAY PROVINCIE DRENTHE EN PNO 

24 APRIL 2018 | ASSEN

PROGRAMMA

Het programma van deze middag is als volgt:

  • 13:00 - 13:30 uur: Inloop
  • 13:30 - 14:30 uur: Introductie doel van de dag en toelichting financiering
  • 14:30 - 16:00 uur: Ontwikkeltafels
  • 16:00 - 16:30 uur: Afsluiting
  • 16:30 - 17:00 uur: Borrel

© Copyright PNO Consultants 2018

PNO Consultants - Expand your possibilities with Europe's leading innovation and funding consultancy

GEZAMENLIJK WERKEN AAN ENERGIETRANSITIE

De maatschappij is zich meer en meer bewust van de noodzaak van energietransitie. Fossiele brandstoffen raken op en de winning van deze brandstoffen brengt bovendien forse nadelige gevolgen met zich mee voor mens en natuur. Om de energietransitie te versnellen is dan ook dringend behoefte aan innovatie: zowel op technologisch gebied als in toepassingsmogelijkheden.

Samen met de provincie Drenthe spelen wij graag een faciliterende rol om deze energietransitie mogelijk te maken. Zo is de provincie bijvoorbeeld launching customer en helpt ze uw ideeën en ambities te verbinden aan vergelijkbare ideeën en ambities in de markt. Waar wij kunnen, zetten we onze experts in om innovaties te versnellen en bijpassende funding te verzorgen. Deze Matchmaking Day, waarvoor wij u van harte uitnodigen, is wat ons betreft dan ook een logisch gevolg van deze gemeenschappelijke doelstelling. 

MELD U NU AAN >

LOCATIE

Op het gebied van energietransitie spelen op dit moment drie onderwerpen die elkaar verdringen als het om aandacht gaat. Deze drie gebieden vormen de inhoudelijke pijlers van de Matchmaking Day.

Waterstoftoepassingen

Waterstof is een belangrijke schakel in de keten van duurzame energieproductie binnen de zware industrie (hoge temperatuurwarmte en grondstoffen) en vervoer. Daarnaast kan het in de toekomst van grote toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie, gebruik van bestaande infrastructuur, systeemflexibiliteit, enzovoort. Een grote uitdaging is om de kosten van waterstofproductie omlaag te krijgen. Nieuwe technologische toepassingen kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling op dit vlak.

Internet of Things en Smart Industry

Digitalisering van de industrie is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid, economische groei en duurzame industrie. Het Internet of Things gaat over netwerk, apparaten en data en over ongekende toepassingsmogelijkheden in de energietransitie. Sensortechnologie bijvoorbeeld kan bijdragen aan een gericht onderhoud en renovatieprogramma zonder dat een fabriek hoeft te worden stilgelegd. Ook kan in woonwijken het internet der dingen bijdragen aan veiligheid, langer thuis wonen en energieneutraal wonen op kleine schaal.

Energieneutraal wonen

Ongeveer een derde van de energie die Nederland verbruikt, gaat naar de gebouwde omgeving. Denk aan energie voor verwarming, verlichting en apparaten zoals koelkasten en computers. De doelstelling is om in 2050 tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. Een optie is om nieuwe toepassingen werkbaar te maken in bijvoorbeeld een gasloze of zelfvoorzienende wijk. Denk hierbij aan technologieën op het gebied van warmte, zon, smart grids en smart metering. 

DRIE HOT-TOPICS OP HET GEBIED VAN ENERGIETRANSITIE

AANMELDEN >

AANMELDEN

Matchmaking Day vindt plaats in het Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen. U kunt bij het Provinciehuis parkeren.

ikbendrentsondernemer.nl

“Interessant voor alle ondernemers in Noord-Nederland die actief zijn op het gebied van energie-innovatie”

Fix the following errors:
Hide