MIT-EVENT

BIJ U IN DE REGIO

De overheid wil innovatieve mkb’s laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Elke topsector heeft daarvoor een agenda opgesteld, en financiële middelen beschikbaar gesteld om deze agenda uit te voeren. Bent u als mkb actief in een topsector? Dan kunt u een beroep doen op de MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) voor R&D-samenwerkings-projecten. De subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten kan oplopen tot maximaal 350.000 euro per project. Heeft u een projectidee en bent u op zoek naar een partner? Meld u dan aan voor een MIT-event bij u in de regio! 

Het programma op hoofdlijnen
Per event haken regionale partners aan om hun visie op innovatie binnen de topsectoren in die specifieke regio(‘s) uiteen te zetten. Het programma ziet er per event op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 16.00 - 16.30 u: Welkom en introductie MIT R&D-samenwerkingsprojecten
  • 16.30 - 17.00 u: Informatie over roadmaps en inhoudelijke eisen regio(’s)
  • 17.00 - 17.30 u: Presentatie best practices
  • 17.30 - 18.00 u: Workshop samenbrengen potentiële projectpartners
  • 18.00 - 18.30 u: Netwerkborrel

Ons privacy statement is van toepassing


Meld u aan voor het 
MIT-event in uw regio

© Copyright PNO Consultants 2019


MELD U NU AAN

MIT-event in uw regio 
PNO Consultants en zijn partners organiseren in juni een aantal MIT-events door het hele land, ook bij u in de regio. Daarbij: 

  • lichten we de MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten toe 
  • haken we aan bij de roadmaps van de topsectoren 
  • en richten we ons op de inhoudelijke eisen van de specifieke regio’s

Ook brengen we potentiële samenwerkingspartners en -projecten samen. De ervaring leert namelijk dat een goede samenwerking tussen partners essentieel is voor een succesvol project. PNO en zijn partners hebben een uitgebreid netwerk binnen tal van topsectoren en kunnen mkb’s helpen bij het vinden van de juiste match.    

De events zijn gratis en worden verzorgd op verschillende locaties. Nadere informatie over de locaties en samenwerkingspartners volgt zo spoedig mogelijk. 

U kunt zich via het formulier inschrijven voor een van deze datums. Na inschrijving zorgen we dat u de details vooraf ontvangt en naderhand ook de presentatie krijgt toegestuurd.