Serieus gaming in de zorg – Leeuwarden

23/01/2018
Leeuwarden

Serious gaming en zorg: een kansrijke combinatie. Maar hoe de (vele) ideeën op dit gebied te concretiseren? Wat kan er technisch al, en wat is er nodig binnen de zorg? Deze inspiratiesessie levert game developers en zorgaanbieders inspiratie!

Discussie, kennis uitwisselen en netwerken in één middag

Op dinsdagmiddag 23 januari komen zorgaanbieders en game developers in Leeuwarden bijeen om elkaar te inspireren. De mogelijkheden op dit snijvlak van zorg en gaming zijn groot, maar tevens lastig te realiseren. Daarom organiseren wij een compacte sessie waarin discussie, kennisuitwisseling en netwerken ruimschoots aan de orde komen.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waarin de lessons learned met u worden gedeeld, discussiëren we verder met de deelnemers en een panel van experts, dat bestaat uit een onderzoeksinstelling, een zorgaanbieder en een gamedeveloper. Daarnaast kunt u een stelling aandragen die eveneens aan de zaal en het panel zal worden voorgelegd. Vanzelfsprekend ronden we af met een borrel, zodat u ruimschoots in de gelegenheid bent verder te praten over dit onderwerp en nieuwe contacten te leggen.

Tijdstip en aanmelden

De ontvangst is vanaf 14:30 uur en de sessie start om 15:00 uur met een introductie door Daan Bultje van de HANNN. Daarna zal Maarten Stevens van 8D Games de casus ‘Zorgaanbieders & game developers: hoe succesvol samen te werken’ bespreken, waarna discussie met de zaal en het panel plaatsvindt. We sluiten het inhoudelijke programma af rond 16:30 uur met een netwerkborrel.

Het adres is: SIGA-LAB NHL Stenden, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden

Wilt u deelnemen aan deze inspiratiesessie? Meld u dan direct aan via ons contactformulier.