Staatssteuntraining voor subsidiespecialisten 

Ja, ik wil mij aanmelden

‘Staatssteun’ staat voor financieel voordeel, door een overheid beschikbaar gesteld aan een organisatie die economische activiteiten uitvoert. Een bekende vorm van staatssteun is subsidie, maar ook leningen en garanties vallen hieronder. Hoewel binnen de EU staatssteun in principe is verboden, worden er wel degelijk veel vormen van steun gegeven. Dit kan dan ook alleen als aan specifieke staatssteuneisen wordt voldaan. Een subsidieregeling die niet aan de staatssteuneisen voldoet kan leiden tot verplichte terugbetaling

Voor subsidiecoördinatoren van (grote) ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en beleidsmedewerkers van subsidieverlenende instanties is het dan ook van groot belang op de hoogte te zijn van de staatssteuneisen. Daarom verzorgen wij samen met onze subsidiejuristen een staatssteuntraining, waarin wij u meenemen in de regels van staatssteun en de vrijstellingen die bestaan om steun wél te kunnen geven. Daarnaast gaan wij samen met u, aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, actief aan de slag met het staatssteunvraagstuk in innovatieprojecten.

Resultaat van de training

Na afloop van deze training kunt u: 

  • herkennen wanneer wel of geen sprake kan zijn van staatssteun;
  • het staatssteunvraagstuk tijdig signaleren en de bijbehorende risico’s inschatten;
  • verschillende vrijstellingen binnen het staatssteunbestel toepassen en meer specifiek de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de ‘de-minimis-verordening’.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze interactieve training is bijzonder waardevol voor:

  • subsidiecoördinatoren van (grote) ondernemingen, kennisinstellingen, overheden;
  • beleidsmedewerkers van subsidieverlenende instanties.
  • andere geïnteresseerden.

Data van de training:

Deze training wordt verzorgd op de volgende data:

  • Donderdag 28 mei 2020 (Utrecht)
  • Donderdag 15 oktober 2020 (Utrecht)

Programma

Het programma van de training is als volgt:

10.00 – 10.30 uur: Inzicht in het wettelijke kader van staatssteun
10.30 – 12.00 uur: Vrijstellingen AGVV en De-minimis-verordening
12.00 – 12.30 uur: Verzorgde lunch
12.30 – 14.00 uur: Interactief: Toepassing van staatssteun aan de hand van voorbeelden/best-practices.

Trainers

PNO is jaarlijks bij honderden projecten betrokken waarvoor staatssteunregels moeten worden onderzocht en toegepast om mogelijke staatssteun-obstakels te verhelpen. Zodoende heeft PNO ruime ervaring in de verantwoording van de innovatieprojecten en vormt zij de perfecte kennispartner voor deze training. De training wordt verzorgd door ervaren juristen van PNO die jaarlijkse meerdere staatssteuntoetsen uitvoeren én adviseren over staatssteun aan overheden.


Kosten

De kosten van deze training bedragen 299 euro (excl. BTW, inclusief lunch).

Locatie en aanmelden

Deze training wordt verzorgd op de volgende data:

  • Donderdag 28 mei 2020 (Utrecht)
  • Donderdag 15 oktober 2020 (Utrecht)

U kunt zich aanmelden via het formulier

Meld u aan voor de training

© PNO Consultants 2020