In 2030 wil de Nederlandse overheid 49% minder CO2 uitstoten in vergelijking met 1990. Dit percentage moet 95% zijn in 2050. Alleen zo kunnen we de maximale temperatuurstijging op aarde beperken tot anderhalve graad en lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.  

Subsidies voor zakelijke gebouweigenaren

Om genoemde doelstellingen te halen, heeft de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in 2019 het nationale Klimaatakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over welke maatregelen ze tot 2030 nemen. Een belangrijke sector hierbij is de gebouwde omgeving.

Bent u een zakelijke gebouweigenaar en investeert u in de verduurzaming van uw gebouw(en)? Er zijn diverse subsidies die hier ondersteuning voor bieden. We geven een overzicht van de op dit moment belangrijkste subsidieregelingen van de (rijks)overheid. 

Download het subsidieoverzicht! 

SUBSIDIES VOOR ZAKELIJKE GEBOUWEIGENAREN DIE VERDUURZAMEN


Download het subsidieoverzicht

privacystatement van toepassing is