Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid    

DOWNLOAD

Volledige titel
Publicatie van: 
Publicatiedatum: 
Details: 
Omschrijving:

 

Download de publicatie

privacy statement van toepassing is

Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
26 april 2019 
PDF, 80 pagina's
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld. 

Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
26 april 2019 
PDF, 80 pagina's
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld. 

Volledige titel: Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Publicatie van: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Publicatiedatum: 26 april 2019 
Details: PDF, 80 pagina's
Omschrijfing: Deze publicatie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld.