Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid    

DOWNLOAD

Volledige titel
Publicatie van: 
Publicatiedatum: 
Details: 
Omschrijving:

 

Download de publicatie

Met het versturen van dit formulier bevestig ik dat ik akkoord ga met de opslag en verwerking van mijn persoonsgegevens door PNO Consultants, zoals uiteengezet in de Privacy statement.

© Copyright PNO Consultants 2020


Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
26 april 2019 
PDF, 80 pagina's
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld. 

Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
26 april 2019 
PDF, 80 pagina's
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld. 

Volledige titel: Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Publicatie van: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Publicatiedatum: 26 april 2019 
Details: PDF, 80 pagina's
Omschrijfing: Deze publicatie beschrijft de uitgangspunten van het nieuwe 'Missiegedreven' Topsectoren- en Innovatiebeleid in de periode 2020-2023.

Het gaat om 25 missies rondom 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid.

Deze missies zijn richtinggevend voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) die door de Topsectoren worden opgesteld.