Provincie Friesland

Provincie Friesland

case study: Provincie Friesland

Vanuit de vestiging in Leeuwarden ondersteunt PNO Consultants de beheerorganisatie van het Waddenfonds bij de beoordeling en het beheer van een breed scala aan projecten. De beheerorganisatie Waddenfonds is ondergebracht bij de afdeling Financieringen en Subsidies van de provincie Fryslân en houdt zich voornamelijk bezig met de subsidietechnische beoordeling van subsidieaanvragen, het bewaken van de voortgang en uitvoeringsrisico’s van gesubsidieerde projecten van het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en investeert in initiatieven en projecten die de ecologische en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. PNO Consultants behandelt en beoordeelt complexe subsidieaanvragen aan de hand van specifieke landelijke en Europese regelgeving (met name op het gebied van staatsteun) en anderzijds op het toetsen van wijzigings-, voorschot- en vaststellingsverzoeken van reeds toegekende subsidieprojecten.