400 miljoen extra beschikbaar voor klimaat

Het kabinet maakt dit jaar 400 miljoen euro extra beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Hoekstra vorige week presenteerde. Wat kunnen we verwachten?

Voorjaarsnota: een tussenstand en voorzet

Elk jaar rond deze tijd verschijnt de ‘Voorjaarsnota’, een tussentijdse update van de Rijksbegroting van het lopende jaar. Het aardige is dat er soms extra geld kan worden uitgedeeld. Ook geeft de nota vaak interessante aanzetten voor het komende begrotingsjaar. Een soort voorschotje op Prinsjesdag dus! Vorige week presenteerde minister Hoekstra van Financiën de Voorjaarsnota van 2019.

Welk nieuws bevat de voorjaarsnota?

De Voorjaarsnota bevat goed en minder goed nieuws. Tegenvaller was dat de economie iets minder hard groeit dan werd verwacht. Maar door verschillende meevallers heeft het Kabinet dit jaar nog ruim 1,5 miljard euro over voor extra uitgaven. Dat extra geld wordt nog dit jaar besteed aan het klimaat (400 miljoen), jeugdzorg (420 miljoen), onderwijs (55 miljoen), GGZ (50 miljoen), en defensie (10 miljoen). Ook kondigt de nota al enkele budgetplannen aan voor de komende jaren: zo gaat er 41 miljoen extra naar technische opleidingen, gaat er structureel 162 miljoen extra per jaar naar defensie, en wordt er structureel 110 miljoen per jaar gereserveerd voor het klimaatakkoord.

Waar gaat het heen, met het klimaat(-geld)?

De Voorjaarsnota zegt niet voor welke klimaatmaatregelen de extra 400 miljoen in 2019 wordt ingezet. Die duidelijkheid komt er pas nadat de besluitvorming over het Klimaatakkoord is afgerond. Op dit moment ligt er alleen een ontwerp-Klimaatakkoord, met daarin (weet u het nog?) liefst 600 voorgestelde maatregelen van de Klimaattafels. Het Kabinet werkt nu aan een officiële reactie op het ontwerp en de doorrekeningen van de planbureaus. Die reactie komt in juni, zo is althans de bedoeling. Het Kabinet presenteert dan een uitgebreid ‘beleidspakket’ met concrete maatregelen voor het bedrijfsleven. Dat wordt dan tevens het allereerste ’Klimaatplan’ van het Kabinet, dat voortaan elke vijf jaar moet verschijnen.

Eerste reacties en kritiek

Nog even terug naar de Voorjaarsnota en de eerste reacties. Daarbij klonken soms wat kritische geluiden, met name over de (te) positieve wijze waarop de nota werd gepresenteerd. Het vrijkomende geld wordt immers voor een groot deel gebruikt als ‘goedmakertje’ voor eerdere bezuinigingen. Andere critici vroegen zich af in hoeverre er nu wel echt sprake was van ‘extra geld’ voor de klimaatdoelen, zoals Hoekstra aangaf bij zijn presentatie. Wij gaan er vanuit dat deze 400 miljoen kan worden opgeteld bij de jaarlijkse 300 miljoen van de Klimaatenvelop, en de 500 miljoen van de Urgenda-reservering van eind 2018.

De echte vraag is meer: is dit genoeg om de klimaatplannen te realiseren? In elk geval niet als we afgaan op de recente berekeningen van PBL en CPB. Volgens deze planbureaus kunnen de kosten van het klimaatakkoord oplopen tot wel 1,9 miljard euro per jaar in 2030. De grote vraag blijft voorlopig: wie betaalt de rest?

Vragen over het Klimaatakkoord?

Heeft u vragen over het ontwerp-Klimaatakkoord en wat dit betekent voor uw bedrijf? De subsidie-experts van PNO houden de ontwikkelingen goed in de gaten en helpen u graag verder! Leg ons uw vragen of plannen voor via 088-8381381 of het onderstaande formulier.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement