Afvalinzameling en milieu: wat is uw best-practice?

Afvalinzameling kan worden gestimuleerd door betere communicatie en gedragsprikkels. Hoe succesvol de toepassing van efficiëntere inzamelingssystemen is, verschilt echter sterk per regio. Wat in de ene regio uitstekend werkt kan in een ander gebied maar nauwelijks van de grond worden gekregen. Precies over dit onderwerp organiseert het COLLECTORS consortium op 22 maart een conferentie in Treviso, Italië. En u bent uitgenodigd.

Elk gebied een andere aanpak?

De concrete toepassing van bewezen inzamelprincipes in een andere regio kunnen een grote uitdaging zijn. Zo zijn milieustraten een overtuigende oplossing voor bronscheiding; hun effectiviteit lijkt echter sterk samen te hangen met de bevolkingsdichtheid van een regio. Een communicatiecampagne kan in het ene gebied zeer succesvol zijn maar een beperkte impact hebben in bijvoorbeeld toeristrijke gebieden. Het aanpassen van ‘best-practices’ aan de lokale context is dan ook van essentieel belang.

COLLECTORS consortium

Hebt u ervaring met inzameling of nog beter: heeft u een best-practice, dan leert het COLLECTORS consortium graag van u. U wordt dan van harte uitgenodigd om over uw best-practice en de hierboven omschreven vragen van gedachten te wisselen met collega’s, afvalexperts en vertegenwoordigers van Europese overheidsinstanties. Hiertoe organiseren het COLLECTORS consortium en CONTARINA S.p.A., een afvalinzamelingsbedrijf in de provincie Treviso, een conferentie waarin experts samenkomen om dit onderwerp te bespreken.

Door uw en hun best-practices te bespreken en te plaatsen in lokale kaders moeten de discussies leiden tot inzicht in de mogelijke beperkingen die zich op lokaal niveau voordoen en in de wijze waarop deze kunnen worden aangepakt.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u meer weten over deze conferentie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Tjerk Wardenaar.