Veel afwijzingen SDE+ 2017 najaarsronde

De voorjaarsronde van de SDE+ wordt al volgende maand opengesteld. Dit terwijl de beoordeling van de aanvragen van de najaarsronde nog niet is afgerond. Deels komt dat door de vele aanvragen die ingediend zijn. De subsidieverstrekker RVO geeft aan dat de oorzaak ook ligt aan de slechte kwaliteit van veel zon-PV aanvragen, zo bleek onlangs tijdens een bijeenkomst van RVO.

Goede onderbouwing noodzakelijk bij SDE+ aanvraag

De overtekening van het SDE+ budget van de najaarsronde in 2017 was groot. Er werd voor bijna 10 miljard euro subsidie aangevraagd, terwijl er ‘maar’ 6 miljard beschikbaar was. De overtekening kwam onder andere door het grote aantal aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Er werden in deze categorie maar liefst 5.456 aanvragen ingediend, goed voor een budgetclaim van bijna 4 miljard euro. Een zeer groot deel van deze aanvragen is afgewezen door een slechte kwaliteit van de aanvragen.

Enkele veel voorkomende redenen tot afwijzing zijn:

  • Onvolledige aanvraag
  • Geen of foutieve vergunningen meegestuurd
  • Aangevraagd vermogen is niet realiseerbaar op het aangevraagde adres
  • Geen toestemming van de eigenaar van het dak of de grond meegestuurd
  • Onvoldoende financiële onderbouwing

 Volledige SDE+ aanvraag en strategisch indienen

Met de nieuwe SDE+ ronde voor de deur is het van belang om projecten tijdig en grondig voor te bereiden. Het is bovendien belangrijk dat aanvragen bij indiening volledig zijn. Een herstelmogelijkheid is er namelijk niet. Onze ervaren SDE+ experts kunnen u helpen bij het opstellen van uw aanvraag. Hiermee kunt u de slaagkans van uw aanvraag vergroten, ons slagingspercentage ligt zelfs ruim boven de 90%.Naast een volledige en kwalitatief hoogstaande aanvraag is het zeker voor zon-PV van belang om ‘strategisch in te dienen’. De budgetovertekeningen van de afgelopen SDE+ tenders hebben laten zien dat er niet altijd evenveel ruimte is voor zon-PV. Om kans te maken op subsidie is de indienstrategie dus van groot belang. Een hogere subsidieopbrengst betekent een lagere slaagkans en vice versa. Zonder inzicht in en ervaring met het beoordelingsproces is strategisch indienen erg lastig. Bespreek uw voorgenomen indiening daarom met onze SDE+ experts. Zij kunnen u helpen om de slaagkans en subsidieopbrengst te optimaliseren. De nieuwe SDE+ ronde opent op dinsdag 13 maart. Dus aarzel niet en neem contact met ons op!