Alle ESF-DI-aanvragen worden behandeld

Het ministerie van SWZ heeft bekendgemaakt dat alle in de november-2018-ronde ingediende ESF-DI-aanvragen (Duurzame Inzetbaarheid) in behandeling worden genomen. Er komt dus geen loting.

Geen loting voor het laatste aanvraagtijdvak

Het laatste aanvraagtijdvak voor ESF-Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) duurde van 12 tot en met 16 november 2018. Het overweldigende aanbod van aanvragen leidde in de vorige aanvraagronde in juni 2018 nog tot overschrijding van het subsidieplafond – hetgeen de subsidieverstrekker dan oploste door het toepassen van een loting. Met de loting werd de volgorde van afhandeling bepaald. Ongeveer 20% van de ingediende aanvragen werd niet in behandeling genomen. Na een correctie van dubbel ingediende aanvragen – dit betreffen organisaties die al subsidie verleend hebben gekregen op grond van de juni-ronde – heeft het ministerie van SZW nu bekendgemaakt dat over het laatste aanvraagtijdvak van 2018 geen loting zal plaatsvinden. Alle ingediende aanvragen zullen dus in behandeling worden genomen.

Nieuwe kansen op ESF-DI subsidie in 2019

Wilt u ook ESF-DI subsidie voor het uitvoeren van een project in uw organisatie gericht op het verhogen van de inzetbaarheid van uw medewerkers? Dan heeft u in 2019 nog een laatste kans. Het laatste aanvraagtijd voor deze subsidieregeling is namelijk van 8 april tot en met 12 april. Ook in de aanvraagronde van 2019 geldt: organisaties die reeds eerder subsidie verleend hebben gekregen in 2018 komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Is uw aanvraag in de juni 2018 ronde ‘uitgeloot’ en heeft u in de november 2018 ronde géén aanvraag ingediend? Dan heeft het wellicht zin om voor uw project de subsidie in april 2019 aan te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over de ESF-DI regeling of een andere subsidie voor arbeidsmarkt- en scholingsactiviteiten vindt u op onze website. Onze A&S-specialisten informeren u natuurlijk ook graag persoonlijk.

ESF