Belangrijk Horizon 2020 subsidiethema

Op de informatiedagen deze week in Brussel geeft de Europese Commissie een inhoudelijke toelichting op het onlangs gepubliceerde Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020 voor ‘Climate action, environment, resource efficiency and raw materials’. Circulaire economie is een van de belangrijkste prioriteiten in dit werkprogramma. Onze expert Tjerk Wardenaar is ter plekke om voor u de laatste informatie te vergaren.

Werkprogramma met twee subsidieoproepen

Het werkprogramma’ Climate action, environment, resource efficiency and raw materials’ voor 2018-2020 richt zich op de overgang naar een groenere, hulpbronnenefficiëntere en klimaatbestendige economie in overeenstemming met de natuurlijke omgeving. Het ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties evenals de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het werkprogramma heeft daarom twee ‘calls’ (subsidieoproepen):

  1. “Opbouwen van een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: klimaatactie ter ondersteuning van de Overeenkomst van Parijs” en
  2. “Vergroening van de economie in overeenstemming met de VN-duurzaamheidsdoelstellingen”.

Met een budget van bijna een miljard euro vormt circulaire economie een van de belangrijkste prioriteiten binnen dit werkprogramma. Overigens komt dit budget voor een groot deel tot stand door circulaire-economieonderwerpen die in andere werkprogramma’s zijn opgenomen zoals NMBP, Food Security en Energy.

Waar gaat het om bij circulaire economie?

Circulaire economie staat voor het maximaliseren van het hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. De acties binnen het werkprogramma zijn er daarom op gericht om de efficiëntie en effectiviteit van het gebruik van hulpbronnen (inclusief water) te verbeteren, de productie van restafval aanzienlijk te verminderen en zo ook nadelige milieu- / klimaateffecten te verminderen. Projecten moeten bijdragen aan het circulaire economiebeleid waarbij het gaat om het integreren van productie, consumptie, afvalbeheer en grondstoffen. Als u zich bezighoudt met innovatie in de circulaire economie dan is de hierboven genoemde subsidieoproep (“Vergroening van de economie in overeenstemming met de VN-duurzaamheidsdoelstellingen”) voor u zeer interessant. Daarbij gaat het onder meer om het verbinden van zowel economische als milieuvoordelen binnen de circulaire economie.

Deze subsidieronde ontvangt de Europese Commissie graag projectvoorstellen die zich richten op de volgende thema’s:

  • Circulariteit rondom materialen
  • Water
  • Innovatieve recyclingtechnieken.

Hoe dien ik een succesvolle aanvraag in?

Volgens Tjerk is het van groot belang om tijdig met een project te beginnen. ‘Zorg er allereerst voor dat er een perfecte match is tussen uw project en de subsidieoproep. Hoe beter deze match, hoe groter de kans op succes. Aangezien de deadlines voor de circulaire-economie-oproepen eind februari 2018 zijn, is het zaak om zo spoedig mogelijk een uitgebalanceerd consortium te vormen. Zorg er daarbij voor dat partijen en mensen in de juiste rol actief zijn en organiseer regelmatig meetings om heldere en duidelijke afspraken met elkaar te maken. Omdat het in bijna alle gevallen gaat om meerfaseaanvragen, is het van belang dat al in een vroeg stadium over een definitieve aanvraag wordt nagedacht. Goede communicatie gedurende het hele traject is hierbij essentieel. ’

Meer weten?

Wilt u meer weten over circulaire economie en hoe PNO u kan ondersteunen bij het opstellen en indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met onze expert Tjerk Wardenaar via onze Servicedesk.

Dit artikel is het tweede in een reeks van Horizon 2020-artikelen over de nieuwe werkprogramma’s 2018-2020. Het eerste artikel verscheen op donderdag 2 november 2017.