Belastingplan 2019 definitief: WBSO-percentage stijgt naar 16%

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het Belastingplan 2019. Het WBSO-percentage voor de tweede schijf wordt daarmee definitief verhoogd naar 16%. Goed nieuws dus voor alle (mkb-)bedrijven die voor 2019 WBSO hebben aangevraagd of nog gaan aanvragen.

Belastingplan 2019 aangenomen

Met het aannemen van het Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer zijn alle fiscale maatregelen voor het kalenderjaar 2019 definitief geworden. Na bekrachtiging door de Koning treedt het Belastingplan op 1 januari 2019 in werking. Voor het stimuleren van innovatie is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) de belangrijkste fiscale maatregel, bedoeld om kosten voor Research & Development zo laag mogelijk te houden. De WBSO heeft in 2019, net als in 2018, twee schijven:

  • De eerste schijf (tot de loongrens van 350.000 euro) heeft een voordeelpercentage van 32%. Dit percentage verandert niet ten opzichte van 2018.
  • Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf blijft in 2019 40%.
  • Het percentage van de tweede schijf (boven de loongrens van 350.000 euro) wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%.
  • De S&O-aftrek voor zelfstandigen wordt in 2019 verhoogd van 12.623 euro naar 12.775 euro.
  • De extra S&O-aftrek voor starters is voor 2019 vastgesteld op 6.391 euro (was: 6.315 euro in 2018)
Schijf  2018 2019
Eerste schijf 32% 32%
Eerste schijf (starter) 40% 40%
Tweede schijf 14% 16%
Grenswaarde € 350.000 € 350.000
S&O-aftrek voor zelfstandigen € 12.623 € 12.775
Extra S&O-aftrek voor starters € 6.315 € 6.391

 

Om het exacte fiscale voordeel uit te rekenen, is er de WBSO-rekentool.

Vennootschapsbelasting omlaag

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met 200.000 euro) met een procentpunt verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven 200.000 euro) blijft 25% in 2019. Ook het percentage voor de Innovatiebox verandert niet en blijft in 2019 gehandhaafd op 7%.

Energie-investeringsaftrek (EIA) daalt

Het percentage voor de EIA (Energie-investeringsaftrek) daalt in 2019 met bijna tien procentpunten van 54,5% naar 45,0%. Met de Energie-investeringsaftrek krijgen ondernemers voortaan een fiscale korting van 11,25% op hun energiebesparende investeringen. De percentages voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) blijven in 2019 gehandhaafd op respectievelijk 36%, 27% en 13,5%. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel zijn genoemde percentages van toepassing.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze besluiten concreet voor u betekenen? Neem dan contact op met een van onze experts.