Belastingplan 2020 goedgekeurd: S&O zelfstandigenaftrek iets omhoog

 

Met de goedkeuring van het Belastingplan 2020 door de Eerste Kamer is de verhoging van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk voor zelfstandigen van 12.775 naar 12.980 euro een feit.

S&O-aftrek voor zelfstandigen en starters verhoogd

Zelfstandigen die in een kalenderjaar minimaal 500 uren besteden aan Speur & Ontwikkeling komen in aanmerking voor een S&O-aftrek in aanvulling op de zelfstandigenaftrek. Deze S&O-aftrek wordt in 2020 verhoogd naar 12.980 euro. Naast deze bescheiden verhoging wordt ook de zogenaamde extra startersaftrek verhoogd, van 6.391 naar 6.494 euro.

WBSO aangevraagd? Start tijdig met de WBSO-administratie

Wie WBSO heeft aangevraagd moet een S&O-administratie bijhouden. Zo’n administratie geeft subsidieverstrekker RVO inzicht in onder meer het aantal speur- en ontwikkelingsuren die aan het project zijn besteed en de eventueel gemaakte kosten en uitgaven. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

S&O-uren binnen tien werkdagen vastleggen

Er zijn verschillende administraties die WBSO-aanvragers moeten aanleggen. Zo moeten zij uitgevoerde S&O-uren binnen tien werkdagen administreren. Alle gerealiseerde S&O-uren moeten binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan RVO worden gemeld. Deze zogenaamde realisatiemelding dient moet uiterlijk 31 maart gedaan zijn.

Als er in het kader van een WBSO-project ook kosten en uitgaven worden gemaakt, dan moet ook hiervoor een administratie worden bijgehouden. Dit hoeft overigens alleen als er is gekozen voor ‘werkelijk kosten en uitgaven’. Wanneer er is gekozen voor een forfait dan is een administratie niet nodig. Ook zelfstandigen hoeven geen kosten- en uitgavenadministratie aan te leggen omdat zij geen WBSO voor kosten en uitgaven kunnen aanvragen.

De kosten- en uitgavenadministratie moet binnen twee maanden na afloop van een kalenderjaar gereed zijn, en, evenals de S&O-uren, uiterlijk 31 maart te worden gemeld bij de subsidieverstrekker.

Voor elk WBSO-project moet tot slot een projectadministratie worden bijgehouden. Deze administratie moet RVO inzicht geven in hoe het project wordt uitgevoerd, en of dat aansluit op de afgegeven WBSO-beschikking. Ook deze administratie moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar gereed zijn.

Het verdient dus aanbeveling om direct bij aanvang van een WBSO-project te starten met het vastleggen van alle relevante gegevens. Lees dit artikel voor meer informatie over een sluitende WBSO-administratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zelfstandigenaftrek, de WBSO-administratie of andere WBSO-onderwerpen? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement