BIK-investeringen helpen ons land door de coronacrisis

 

BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting, een stimuleringsregeling zoals we maar zelden zien. Want de BIK stimuleert ondernemers om te doen wat ze het liefste doen: ondernemen! Het budget is fors, de insteek breed en de doelgroep ruim. Kortom: reden genoeg voor een interview. We spraken met André Bijker, manager WBSO/BIK en trainer van de eerste generatie BIK-experts.

De nieuwe BIK-regeling is door het kabinet gepresenteerd als een coronamaatregel. Toch is het een vreemde eend naast die andere steunregelingen. Wat is precies de relatie met de coronacrisis?

“De BIK is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om ondanks de coronacrisis toch te blijven investeren en hun investeringen niet uit te stellen. In het algemeen zullen investeringen leiden tot banen. Dat is dan ook de reden dat het woord ‘baangerelateerd’ in de naam van de regeling staat. Maar het creëren -of behouden- van banen is dus in feite geen directe voorwaarde voor bedrijven die de BIK willen aanvragen.”

“Met de BIK wordt het doen van investeringen niet ‘gesubsidieerd’ met het uitkeren van een geldbedrag, maar via een fiscaal voordeel. Het voordeel van de BIK wordt verrekend via een afdrachtvermindering op de loonheffing. Daardoor kunnen alleen bedrijven die loonheffing afdragen gebruik maken van de BIK. Het lijkt misschien vreemd om het doen van investeringen te stimuleren via de loonheffingen, maar dat heeft een belangrijk voordeel: bedrijven kunnen het toegekende BIK-voordeel direct claimen. De loonbelasting wordt namelijk maandelijks of 4-wekelijks afgedragen en het voordeel van de BIK kan dan hierin meegenomen worden. Met de BIK betaal je dus uiteindelijk minder of geen loonheffingen.”

De BIK is een investeringsregeling. Ons land kent al verschillende andere investeringsregelingen, zoals de KIA, de EIA en de MIA-Vamil. Waarin verschilt de BIK van die andere investeringsregelingen?

“De bestaande regelingen zoals de EIA en de MIA zijn regelingen die bedrijven stimuleren om bedrijfsmiddelen aan te schaffen die bijvoorbeeld energiezuiniger of milieuvriendelijker zijn. Het gaat dus om bedrijfsmiddelen met specifieke vereisten. De BIK heeft deze beperkingen niet. Het gaat bij de BIK om het stimuleren van het aanschaffen van bedrijfsmiddelen in het algemeen. Het investeren in ‘groene’ bedrijfsmiddelen wordt nog steeds wel gestimuleerd, omdat cumulatie met andere regelingen is toegestaan. Het is dus mogelijk om zowel BIK als EIA of MIA aan te vragen voor een investering. Je mag ze dus stapelen! Een ander belangrijk verschil tussen de regelingen is de wijze van het ‘verzilveren’. De EIA is een korting op de vennootschapsbelasting, terwijl het voordeel vanuit de BIK wordt verrekend met de loonbelasting. Verder is de BIK tijdelijk van aard: de regeling geldt alleen voor de jaren 2021 en 2022.”

Kan de BIK-steun ook worden aangevraagd in combinatie met de WBSO?

“Jazeker. De BIK-regeling heeft in de uitvoering veel raakvlakken met de populaire fiscale regeling WBSO. De WBSO is een regeling om bedrijven te stimuleren om aan innovatie te doen. Van oudsher komen bij deze regeling de loonkosten van innovatieve projecten in aanmerking voor de regeling, maar ook niet-loonkosten (kosten en uitgaven) komen tegenwoordig in aanmerking. De WBSO gebruikt hierbij andere termen dan gebruikelijk in de financiële sector, maar een ‘uitgave’ in de WBSO is een bedrijfsmiddel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe trekbank, die bij WBSO-projecten gebruikt kan worden om testen uit te voeren. Voor de trekbank kan dan zowel WBSO als BIK worden aangevraagd. Bij de BIK is cumulatie met andere regelingen toegestaan en bij de WBSO is alleen cumulatie met de EIA en MIA uitgesloten. Dus goed nieuws: een bedrijfsmiddel dat voor de WBSO in aanmerking komt, kan ook voor de BIK aangevraagd worden!”

“Een aandachtspunt bij het combineren van de WBSO en de BIK is de beschikbare loonheffingsruimte. De BIK wordt net als de WBSO ook via de loonheffingen verrekend. Een bedrijf kan niet méér voordeel claimen dan dat er aan loonheffingen afgedragen wordt; met andere woorden: je kunt niet méér claimen dan dat je aan belasting betaalt. Het uiteindelijke voordeel kan dan minder zijn dan beschikt is. Het is dus wel belangrijk om de beschikbare loonheffingsruimte goed in beeld te hebben. Ondernemingen met meerdere entiteiten waar personeel op de loonlijst staat, kunnen het voordeel ‘optimaliseren’ door de investeringen in de juiste entiteit te laten plaatsvinden.”

Welke termijnen zijn van belang bij een BIK-aanvraag?

“Voor de BIK is een aantal data en termijnen belangrijk.

 1. De eerste belangrijke datum is 1 oktober 2020. Een investering komt in aanmerking voor de BIK wanneer de verplichting is aangegaan op of na deze datum. Het aangaan van een investeringsverplichting doe je bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, het verstrekken van een opdracht of met het accorderen van een offerte.
 2. Een andere belangrijke datum is de betalingsdatum. Een investering komt voor de BIK in aanmerking wanneer deze volledig betaald is. De betaling, of de laatste betaling waarmee de betaling volledig is, moet plaats vinden in 2021 of 2022. De investering kan op dat moment in een BIK-aanvraag opgenomen worden.
 3. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar ingediend zijn. Hierdoor hoef je aan het eind van het jaar niet te haasten met het indienen van een aanvraag en kunnen investeringen die bijvoorbeeld in december 2022 betaald worden, nog in het eerste kwartaal van 2023 aangevraagd worden. Uiterlijk!
 4. Het is toegestaan om maximaal één keer per kwartaal een BIK-aanvraag in te dienen. De minimale aanvraagwaarde is 20.000 euro en in een aanvraag kunnen meerdere investeringen opgenomen worden. De minimale waarde van een individuele investering is 1.500 euro. Bij het indienen van een aanvraag is het dus belangrijk om rekening te houden met eventuele investeringen die in het resterende deel van het kalenderjaar betaald worden.
 5. Het loket om aanvragen in te dienen, gaat open op 1 september 2021.”

Moeten bedrijven rekening houden met de kans dat het BIK-budget al snel op kan zijn?

“Dat is niet nodig. Het totale budget is 2 miljard euro per jaar, alhoewel het budget voor 2022 al met 200 miljoen euro verminderd is door overheveling naar een regeling waarmee huren in de sociale sector in het jaar 2021 worden bevroren. In het eerste kalenderjaar van de BIK (2021) zal er geen uitputting van de regeling zijn. Het voordeel is nu 5% voor de eerste 5 miljoen euro aan investeringen. Daarboven is het voordeel 2,08%. Maar deze percentages kunnen voor 2022 aangepast worden, afhankelijk van de uitputting in het eerste jaar 2021. De percentages kunnen overigens niet alleen lager, maar ook hoger worden!”

Wat is de toegevoegde waarde die PNO kan bieden bij een BIK-traject?

“Op het eerste gezicht lijkt de BIK-regeling niet heel lastig. Bedrijfsmiddelen die een minimale waarde hebben van 1.500 euro hebben, geen uitsluiting zijn volgens de regeling en voor eigen gebruik worden ingezet, komen voor de regeling in aanmerking. Maar in de praktijk blijkt nu al dat het lastiger is. Bijvoorbeeld: wanneer telt een investering als een nieuw bedrijfsmiddel, en wanneer als een (niet-toegestaan) onderdeel van een bestaand bedrijfsmiddel? In de vorige vragen kwamen de termijnen en de overlap met andere regelingen aan de orde. Voor de BIK zijn een aantal data belangrijk, maar deze wijken af van de data die voor de EIA of de WBSO van belang zijn. Bij de EIA is bijvoorbeeld de opdrachtdatum van belang en bij de WBSO moet je vóór het kalenderjaar al voorsorteren op mogelijke investeringen in dat kalenderjaar. En dan hebben we het nog niet eens over grotere organisaties met verschillende entiteiten in een fiscale eenheid.”

“Al met al is het goed toepassen van de BIK-regeling dus ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Ondernemers willen ondernemen en niet met deze administratieve ‘randzaken’ bezig zijn, hoe belangrijk ze ook zijn. De specialisten van PNO kunnen een grote toegevoegde waarde hebben bij het BIK-traject, en bij het verder optimaliseren van de mogelijkheden die er zijn op subsidiegebied.”

“Als PNO willen we het proces voor investeringsregelingen als de BIK voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom hebben we de Investeringschecker ontwikkeld: een handige onlinetool waar de klant zijn investeringen in kan registreren, waarna de consultant ze beoordeelt op subsidiemogelijkheden. Erg handig in de Investeringschecker is dat de klant relevante documenten als offertes en opdrachtbevestigingen kan uploaden, zodat de noodzakelijke administratie voor de BIK al ingericht wordt en de PNO-consultant deze kan beoordelen voordat de aanvraag wordt ingediend.”

Tenslotte: hoe definitief is de BIK-regeling nu? Is er al een akkoord vanuit Brussel?

“De BIK-regeling is opgenomen in de WVA waarin ook de WBSO is opgenomen. De regeling is dus gepubliceerd. Er is echter wel een voorbehoud te maken, omdat er nog een tweetal vragen over de BIK uitstaan bij de Europese Commissie. De eerste vraag is of de regeling wel als geoorloofde staatssteun gekenmerkt kan worden. Ik verwacht daar zelf geen problemen mee, maar je weet het natuurlijk nooit. Belangrijker is volgens mij de andere vraag: is het toegestaan om namens een fiscale eenheid een aanvraag in te dienen, zodat alle investeringen binnen een fiscale eenheid onder de regeling gebracht kunnen worden? Dit was wel de intentie van de beleidsmakers. Omdat de vraag nog bij de Europese Commissie uitstaat is de regeling gepubliceerd zonder deze mogelijkheid. Nu kunnen alleen investeringen die door de aanvrager zelf betaald worden onder de regeling worden gebracht. De aanvrager moet dan ook het voordeel via de loonheffing kunnen verrekenen. Bij een onderneming met meerdere entiteiten en bijvoorbeeld een personeels-BV of een vastgoed-BV heeft dit gevolgen.”

“Als er goedkeuring van de Europese Commissie komt op de openstaande vragen is dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, de openstelling van de regeling. Het vervelende is alleen dat niet bekend is wanneer er duidelijkheid komt. Juist omdat er nog zoveel onduidelijkheid is op dit punt, kan PNO met name grotere holdings goed adviseren wat verstandig is om in specifieke situaties te doen.
Als BIK-expert binnen PNO kan ik niet anders zeggen dat de BIK een mooie regeling is om een deel van de investeringen van bedrijven te financieren. Het voordeel vanuit de BIK kan ook nog eens gecombineerd worden met bestaande regelingen, waardoor bij uitstek gezegd kan worden dat investeren in bedrijfsmiddelen ‘ondernemend Nederland’ kan helpen om uit de coronacrisis te komen!”

Meer weten?

Staat uw bedrijf voor grote investeringen en wilt u daarbij gebruik maken van de BIK of andere stimuleringsregelingen? Onze consultants staan graag voor u klaar! Meer weten? Leg ons uw (geplande) investeringen voor via dit formulier en wij laten u weten hoe groot uw BIK-voordeel kan zijn. Heeft u specifieke vragen over de BIK-regeling die u wilt voorleggen aan onze experts? Bel dan 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement