Brexit en subsidie. Hoe nu verder?

Brexitdeal of niet: na 29 maart 2019 houdt de wereld niet op te bestaan. Dat is de enige zekerheid in de huidige chaos rondom het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Vasthoudend aan de uitslag van het referendum op 23 juni 2016 probeert premier May een meerderheid voor het ‘Draft Withdrawal Agreement’ te krijgen. Een resultaat van ruim twee jaar onderhandelen. Haar doel: recht doen aan de uitslag van het Brexit-referendum. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Wat is er nu geregeld? Bijvoorbeeld voor projecten met deelnemers uit het VK die gebruik maken van Horizon 2020 subsidie? Wij vertellen u wat wij weten…

Draft Withdrawal Agreement – onverminderde voortzetting

In deze rumoerige periode beginnen we met de meest actuele informatie. Dat is het Draft Withdrawal Agreement, waarvoor premier May nu de handen op elkaar probeert te krijgen. In het 585 pagina’s tellende document wordt in artikel 137 aangegeven dat het VK tot en met 2020 onverminderd gebruik kan blijven maken van de programma’s en activiteiten uit het Multiannual Financial Framework. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het VK gedurende deze overgangsperiode onverminderd blijft meebetalen aan de EU. Onder het MFF vallen programma’s als Horizon 2020, Connecting Europe Facility (CEF), Erasmus+ en LIFE. Artikel 138 stelt zelfs dat, indien een MFF-project na 2020 doorloopt, de voordelen onverminderd van toepassing blijven. Stel dus dat in 2020 een Horizon 2020 project wordt gestart met een projectduur van vier jaar, dan blijft ondanks Brexit de subsidie voor het project in beginsel doorlopen tot in 2024. Dit is goed nieuws, maar eerst moet nog wel even dit withdrawal agreement door alle partijen worden ondertekend!

Het Verenigd Koninkrijk staat garant voor voortzetting lopende Horizon 2020-projecten

Britse bedrijven en kennisorganisaties die gebruik (willen) maken van EU-faciliteiten volgen de ontwikkelingen met argusogen. Om hen zoveel mogelijk ‘aan boord’ te houden heeft het Britse Department for Business, Energy & Industrial Strategy in september 2018 een Q&A over Horizon 2020 opgesteld. Daarin stelt het VK dat het de samenwerking met EU-onderzoekers, -universiteiten en -bedrijfsleven wil continueren. In het document gaat het VK er weliswaar vanuit dat het withdrawal agreement daadwerkelijk wordt ondertekend, maar tegelijkertijd wordt beseft dat de twijfel hierover nog niet is weggenomen. Een mooie opsteker is dan ook de ‘underwrite guarantee’ waarin het VK de extra zekerheid geeft dat, mocht het withdrawal agreement niet wordt ondertekend, de Britse overheid borg staat voor het continueren van de Horizon 2020 verplichtingen gedurende de gehele looptijd van het project.

Wat wordt de situatie na 2020?

Hoe ziet Europa participatie van Britse partijen aan Europese subsidieprojecten na de overgangssituatie van 2020? Wel, voor deze wat verdere toekomst houdt de EU zijn kruit nog even droog. De algemene boodschap uit Brussel is steeds dat er pas onderhandeld wordt over de nieuwe relatie tussen het VK en de EU, nadat de Brexit heeft plaatsgevonden. In een volgend artikel zullen we enkele scenario’s schetsen, maar eerlijk is eerlijk: het is nog even koffiedik kijken!

Op dit moment neemt de EU in elke evaluation letter een tekst op die aangeeft dat het project ‘alleen tot het einde ervan wordt gehonoreerd indien het withdrawal agreement tot stand komt ’. Als dat niet het geval is zullen Britse deelnemers het recht op EU-subsidie verliezen danwel de mogelijkheid krijgen hun deelname aan het project te beëindigen. Geen voortijdige toezegging vanuit de EU dus, hoewel wij denken dat dit onderwerp in de onderhandelingen over het agreement geen heet hangijzer zal zijn.

Resumerend

Ondanks de vele onzekerheden kan toch worden geconcludeerd dat partijen, die voor een project met Britse deelnemers gebruik willen maken van EU-faciliteiten, dit tot en met 2020 met een gerust hart kunnen doen. Ten aanzien van Horizon 2020 verwachten wij dat in de eerste helft van 2020 de laatste calls zullen worden gepubliceerd, dus vanuit die hoek zullen er de komende tijd nog voldoende interessante oproepen worden gedaan. Vanzelfsprekend zullen wij u daarover blijven informeren, net als over ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen het VK en de EU die voor u van belang kunnen zijn.

Heeft u op dit moment een projectidee, bent u op zoek naar partners (mogelijk zelfs in het VK) of wilt u over dit artikel met een van onze consultants van gedachten wisselen? Vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.