Contouren van SDE++ subsidie voor energietransitie bekend

In 2020 start een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie, de SDE++. De nieuwe regeling wordt aanzienlijk breder dan de huidige SDE+ regeling, met niet alleen subsidies voor duurzame energieopwekking, maar ook voor broeikasgas-reductie in veel ruimere zin. De SDE++ gaat tot 2030 een forse bijdrage leveren aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Van SDE+ naar SDE++

De huidige subsidieregeling is bekend als de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+. Bij de nieuwe SDE++ regeling staan de drie letters voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar het verschil tussen de twee regelingen is enorm! Want de nieuwe SDE++ verlegt de focus van energieproductie naar energietransitie. De subsidies voor het opwekken van duurzame energie blijven bestaan, maar er is dan ook subsidie mogelijk voor andere technieken die zorgen voor reductie van CO2 of andere broeikasgassen.

De vijf thema’s van de SDE++ subsidie

Door het verbreden van de regeling komen veel meer bedrijven in aanmerking voor subsidie. De nieuwe SDE++ regeling biedt subsidiekansen voor bedrijven uit alle sectoren, die investeren in een beter klimaat en CO₂-besparende technieken. De SDE++ regeling wil inzetten op de volgende vijf thema’s:

 1. Hernieuwbare elektriciteit
 2. Hernieuwbare warmte en groen gas
 3. Hernieuwbare warmte kleinschalig (ISDE)
 4. Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer
 5. CO₂-reductie in de industrie.

Om welke technieken gaat het bij de SDE++?

De huidige SDE+ regeling biedt al subsidie voor energieopwekking uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa, geothermie en water). Deze technieken blijven bestaan binnen de nieuwe SDE++, maar worden aangevuld met andere technieken die CO₂ besparen. Waarschijnlijk zal het in eerste instantie gaan om:

 • Aquathermie
 • CO₂-afvang en -opslag (CCS)
 • Composteringswarmte
 • Elektrische boilers (in de industrie)
 • Restwarmtebenutting (uit de industrie en datacentra)
 • Waterstofproductie (door elektrolyse)
 • Warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw
 • Warmtepompen (voor gebruik in de industrie)
 • Uitbreiding zonthermie (glastuinbouw)
 • Uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw).

Ook voor andere technieken wordt nog bekeken of zij (wellicht in een latere fase) in aanmerking komen voor een SDE++ subsidie. Het gaat dan met name om: recycling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, hergebruik van afgevangen CO₂ (CCU), en elektrificatie in de industrie (voor andere toepassingen dan elektrolyse of verwarming).

Wijzigingen subsidiesystematiek

De huidige SDE+ loopt nog tot eind 2019, en de nieuwe SDE++ start in 2020. De belangrijkste kenmerken blijven bestaan: het blijft een stimuleringsregeling met (meerjarige) exploitatiesubsidies, die zijn bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek.

Wat wel verandert is de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen per techniek. Bij de huidige SDE+ gebeurt de rangschikking op basisbedrag (groen opgewekte kilowattuur). Bij de nieuwe SDE++ gebeurt de rangschikking op subsidiebehoefte (bedrag per ton CO₂-reductie). Dit betekent dat alle technieken voortaan met elkaar gaan concurreren op kosteneffectiviteit.

SDE+ of SDE++ subsidie aanvragen?

De SDE++ subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. Het tijdpad ziet er als volgt uit:

 • najaar 2019: nog een allerlaatste aanvraagronde binnen de huidige subsidieregeling (SDE+)
 • najaar 2019: bekendmaking van de technieken die in aanmerking komen voor de nieuwe SDE++.
 • januari 2020: de officiële inwerkingtreding van de SDE++.
 • voorjaar 2020: start van de eerste aanvraagronde van de SDE++ subsidie.

Dit betekent niet dat u met uw energie-innovatieprojecten moet wachten tot 2020!

Wat kan PNO voor u doen?

PNO kan helpen met het tijdig voorbereiden van uw SDE++ subsidieaanvraag. Bovendien lopen er in 2019 nog diverse andere interessante subsidieregelingen op het gebied van energie of CO₂-reductie. En ook de huidige SDE+ regeling is natuurlijk uitermate interessant voor bedrijfsinvesteringen in zonnestroom en andere duurzame energieopwekking! Het energieteam van PNO helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement