Wat betekent ‘corona’ voor uw innovatiebox?

De coronacrisis zorgt voor veel extra vragen bij ondernemers. Ook rondom de innovatiebox. Want welke gevolgen heeft bijvoorbeeld een terugval aan WBSO-uren? En hoe gaat de innovatiebox-regeling om met ‘coronareserves’, of met ontvangen NOW-subsidies? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen en maakt duidelijk waar ondernemers op moeten letten.

Over de innovatiebox

De innovatiebox is een belangrijk subsidie-instrument voor het aanjagen van nieuwe innovaties. Succesvolle innovaties zijn goed voor onze werkgelegenheid, kenniseconomie en internationale concurrentiepositie. Ze dragen oplossingen aan voor maatschappelijke knelpunten en uitdagingen. Bovendien biedt de innovatiebox aanzienlijke financiële voordelen voor een ondernemer: over de winst die voortkomt uit innovatie geldt namelijk een lager vennootschapsbelastingtarief (van 9%). Het belastingvoordeel kan oplopen tot liefst 64%! Voor de innovatiebox gelden specifieke regels. Hierover worden afspraken met de belastingdienst gemaakt (meer daarover leest u in dit expert-interview).

Innovatiebox bij terugval aan WBSO-uren

Ondernemers die gebruik willen maken van de innovatiebox hebben in ieder geval een positieve WBSO-beschikking nodig. Het innovatiebox-belastingvoordeel wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal WBSO-uren dat is gemoeid met de betreffende innovatie. Maar wát nu als de coronacrisis een negatieve impact heeft op uw R&D-werk en zorgt voor minder WBSO-uren?

Zoiets kán van grote invloed zijn op een (bestaande of toekomstige) innovatiebox-afspraak met de belastingdienst. De vastlegging in uw innovatiebox-afspraak is hierbij leidend. Als sprake is van een aantoonbare en aanwijsbare tijdelijke dip in de WBSO-uren is hierover overleg met de belastingdienst mogelijk. En hoeft dit dus niet direct gevolgen te hebben. Problemen kunnen echter wel ontstaan als in uw innovatiebox-afspraak de hoogte van uw WBSO-uren is vastgelegd.

Is een NOW-subsidie van invloed op innovatiewinsten?

Veel bedrijven hebben de afgelopen periode ook NOW-subsidiesteun aangevraagd. Heeft dat gevolgen voor het innovatiebox-voordeel?
Dit heeft géén gevolgen, zelfs als de ontvangen NOW-subsidie ook betrekking had op uw innovatieve activiteiten. De NOW-subsidie is dus gewoon onderdeel van de grondslag waarover de innovatiebox wordt berekend. En hoeft niet te worden ‘geëlimineerd’ voor de berekening van de innovatiebox-winst!

Is een coronareserve van invloed op innovatiebox-winst?

Veel bedrijven hebben vanwege verwachte verliezen een zogenaamde coronareserve gevormd. Deze reserve heeft echter geen invloed op de berekening van de innovatiebox-winst. De innovatiebox-winst wordt namelijk berekend over de EBIT vóór de toepassing van de coronareserve. Maar let op: voor bedrijven die gebruik maken van het ‘innovatiebox forfait’ is het belastbaar bedrag bepalend, en moet de coronareserve dus wel in mindering worden gebracht.

Meer weten?

PNO besteedt regelmatig aandacht aan de innovatiebox-regeling, via de PNO-website en onze wekelijkse Subsidieflits-nieuwsbrief. Heeft u specifieke vragen over de innovatiebox die u wilt voorleggen aan onze innovatiebox-specialisten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement