Europese Commissie neemt extra Corona staatssteunmaatregelen

 

De Europese Commissie heeft een tijdelijk kader voor Corona staatssteunmaatregelen aangenomen. Aangezien de corona-uitbraak alle lidstaten treft en de getroffen maatregelen gevolgen hebben voor ondernemingen, heeft de Commissie een aanvullend pakket steunmaatregelen in het leven geroepen. Met dit extra kader kunnen lidstaten de moeilijkheden waar ondernemingen momenteel mee geconfronteerd worden, aanpakken zonder afbreuk te doen aan de interne markt en de Europese mededinging. De toegestane steun aan bedrijven bedraagt maximaal 800.000 euro.

Maximaal 8 ton aan Corona staatssteun voor bedrijven

De Europese Commissie  heeft de verenigbaarheidsvoorwaarden uiteengezet die zij in beginsel zal toepassen op de staatssteun die lidstaten verlenen. Ze kan deze tijdelijke corona staatssteunmaatregelen zeer snel goedkeuren na aanmelding door de betrokken lidstaat. Concreet gaat het om de volgende extra tijdelijke steunmaatregelen:

 1. Steun in de vorm van directe subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen tot 800.000 euro aan ondernemingen in nood
  Voor de sectoren landbouw, visserij en water/aquacultuur gelden specifieke voorwaarden, waaronder een drempelbedrag van 100.000 euro voor de landbouwsector en 120.000 euro voor de visserijsector.
 2. Steun in de vorm van staatsgaranties op leningen
  Dit is bedoeld voor ondernemingen met een plotseling liquiditeitstekort, zodat zij aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De leningen gelden maximaal voor een periode van zes jaar. De garantie wordt uiterlijk op 31 december 2020 verleend en er worden voorwaarden aan gesteld, zoals aan de hoogte van de lening.
 3. Steun in de vorm van rentesubsidies voor leningen
  Ook deze maatregel is bedoeld voor ondernemingen met een plotseling liquiditeitstekort, zodat zij aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De leningen gelden maximaal voor een periode van zes jaar en de garantie wordt uiterlijk op 31 december 2020 verleend. Daarnaast gelden ook hier specifieke voorwaarden, zoals voor de hoogte van de lening.
 4. Steun in de vorm van garanties en leningen die via kredietinstellingen of andere financiële instellingen worden verstrekt
  Lidstaten kunnen de steunmaatregelen onder punt 2 en 3 rechtstreeks of via een financiële instelling verlenen aan ondernemingen in nood. Indien de steunmaatregelen via financiële instellingen verlopen, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, omdat het niet de bedoeling is dat financiële instellingen hierdoor indirecte steun ontvangen.
 5. Kortlopende exportkredietverzekering
  Verhandelbare risico’s kunnen niet met steun van de lidstaten worden gedekt door exportkredietverzekeringen. Onder voorwaarden staat de Europese Commisie het gebruik van de vrijstelling betreffende niet-verhandelbare risico’s toe.

Corona staatssteunmaatregelen zijn tijdelijk

De nieuwe extra steunmaatregelen gelden naast de al bestaande vrijstellingen voor staatssteun die gewoon van toepassing blijven. Belangrijk om te weten, is dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn en voorlopig gelden tot 31 december 2020. Bovendien zijn ze alleen van toepassing voor ondernemingen die na 31 december 2019 in moeilijkheden zijn geraakt door de corona-uitbraak.

Meer weten?

De EC heeft een staatssteunpagina ingericht waarop zij een overzicht bijhoudt van relevante mededelingen en documenten met betrekking tot staatssteunregels en de corona-uitbraak. Natuurlijk houden wij deze en andere relevante ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten op onze Corona-steunmaatregelenpagina en staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. Neem contact op met de Corona helpdesk of stuur direct een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement