Coronavirus: noodmaatregelen voor bedrijfsleven aangekondigd

 

De coronacrisis raakt de economie hard. In plaats van een verwachte economische groei van 1,4% in februari gaf Brussel afgelopen vrijdag een krimp van minimaal 1% aan. Dit betekent dat veel bedrijven, van zeer klein tot zeer groot, hier op korte termijn grote problemen van kunnen gaan ondervinden. Het besef dat extra steun noodzakelijk is, is nadrukkelijk aanwezig bij overheden. Getuige de imposante extra maatregelen die de Nederlands overheid vanavond aankondigde. Maar ook de EU stelt extra financiën beschikbaar. Hoewel nog veel regelingen verder moeten worden uitgewerkt, geven we alvast een beknopt overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn.

Van onderstaand artikel is een actueel overzicht beschikbaar dat voortdurend wordt bijgewerkt.

Extra maatregelen voor bedrijven in nood door coronacrisis

Het kabinet trekt op korte termijn 10 tot 20 miljard euro uit voor noodmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers die door de coronacrisis worden getroffen. Hoewel er ruimte is voor nog meer steun leidt dit eerste pakket al tot goedkeurende geluiden in de markt. De maatregelen hebben betrekking op (het waarborgen van) de continuïteit van bedrijven en zelfstandigen. Ze lopen uiteen van het verruimen en/of versoepelen van bestaande maatregelen tot en met het optuigen van een geheel nieuwe regeling. Zo werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid momenteel hard aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), opvolger  van de regeling Werktijdverkorting (wtv), waarop in korte tijd bijna 80.000 bedrijven een beroep hebben gedaan. Nog niet alle maatregelen kunnen dan ook per direct worden aangevraagd. Hieronder geven wij een bondig overzicht van de maatregelen die nu bekend zijn, inclusief de loketten waar ondernemers deze kunnen aanvragen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 • Bestemd voor: ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten
 • Houdt in: een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.
 • Wanneer: ondernemers kunnen de regeling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, aanvragen. Let op: deze regeling is nu in de maak en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, dus nieuwe aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen gaan mee in de nieuwe regeling.
 • Uitvoering door: UWV

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers

 • Bestemd voor: zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis
 • Houdt in: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. De regeling kan via een versnelde en soepele procedure worden aangevraagd en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan er om een voorschot worden gevraagd.
 • Wanneer: Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt; minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt eenmansbedrijven om nog heel even geduld te hebben.
 • Uitvoering door: gemeenten

Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes

 • Bestemd voor: ondernemers die worden getroffen door de crisis
 • Houdt in: deze ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.
 • Wanneer: Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.
 • Uitvoering door: Belastingdienst

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

 • Bestemd voor: mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties
 • Houdt in: de overheid staat voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties. Het huidige maximum wordt tijdelijk verruimd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming.
 • Wanneer: per direct aan te vragen
 • Uitvoering door: banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland (RBS ), Triodos bank en Société Générale)

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

 • Bestemd voor: mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon
 • Houdt in: de overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
 • Wanneer: de tijdelijke verruiming is sinds 16 maart operationeel
 • Uitvoering door: banken (ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch)

Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

 • Bestemd voor: bedrijven in sectoren die het hardst zijn getroffen, zoals horeca, reisbranche en cultuursector. Het kabinet komt nog met een lijst van sectoren.
 • Houdt in: een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie voor gederfde inkomsten
 • Wanneer: deze regeling wordt nu uitgewerkt en zo snel mogelijk gepubliceerd.
 • Uitvoering door: nog niet bekend.

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast publiceerde de EU vanmiddag een voorstel waarmee Europese lidstaten:

 • extra subsidie- of belastingmaatregelen kunnen treffen tot 500.000 euro per bedrijf
 • garanties op bankleningen kunnen afgeven (zie GO- en BMKB-regeling)
 • publieke en private kredieten met lage rentes kunnen afgeven.

De verwachting is dat dit nieuwe ‘Temporary Framework’ binnen enkele dagen in werking kan worden gesteld. Zoals uit de tekst hierboven blijkt, spelen banken een centrale rol in de uitvoering.

Meer weten?

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement