Noord-Nederland zoekt naar innovatieve COVID-19-oplossingen

 

Bedrijven en kennisinstellingen in de drie noordelijke provincies kunnen subsidie krijgen voor onderzoek en innovatie die bijdraagt aan de bestrijding van de coronacrisis. Meer over deze nieuwe regeling en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de corona-steunmaatregelen leest u in dit artikel.

COVID-19-subsidie Noord-Nederland

De COVID-19-subsidie is bestemd voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven en kennisinstellingen in Drenthe, Fryslân en Groningen. Het is bedoeld voor (een combinatie van) een kennisontwikkelingsproject, een innovatietraject en/of het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving. Gericht op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland. De subsidie heeft betrekking op:

  • kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn
  • kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van 100.000 tot maximaal 250.000 euro. Aanvragen kunnen tot en met 30 april worden ingediend.

Tweede verruiming TOGS-regeling

Na een eerste uitbreiding van deze regeling, die voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro aan ondernemers in getroffen sectoren, zijn er nu wederom beroepsgroepen aan de lijst met in aanmerking komende sectoren toegevoegd. Het gaat hier om diverse contactberoepen zoals tattooshops, kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverleners zoals taxi’s en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen. Ook agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden kunnen gebruik maken van de TOGS. Deze toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april gebruikmaken van de regeling.

Aparte aandacht voor sierteelt en voedingstuinbouw

Gisteren stuurde minister Carola Schouten (LNV) een brief naar de Kamer waarin zij meldt apart aandacht te schenken aan bedrijven in de sierteelt en voedingstuinbouw. Deze sectoren kennen specifieke problemen, zoals situaties waarin de productie doorgaat terwijl en nauwelijks omzet wordt gemaakt, er wordt gewerkt met slecht houdbare producten en seizoenfactoren. In de brief worden de extra maatregelen die de minister aankondigt als volgt omschreven:

  • Ondernemers die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben komen in aanmerking voor een financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.
  • Ook bij telers van fritesaardappelen doet deze combinatie zich voor. Het kabinet komt daarom ook voor hen met een compensatieregeling. Telers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites dit seizoen. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020.

Deze regelingen zullen worden uitgevoerd door RVO. De minister zal op korte termijn laten weten hoe de regelingen kunnen worden aangevraagd.

Meer weten over COVID-19-subsidies?

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Bekijk dit overzicht met alle corona-steunmaatregelen, of bel ons op 088-8381381 of stuur ons een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement