Derde en voorlopig laatste tranche ESF-DI

Maandag 8 april opent een derde en voorlopig laatste tranche van ESF-DI. Van deze subsidie, die is gericht op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werkenden, hebben al veel bedrijven en instellingen gedurende de eerste twee aanvraagrondes in 2018 gebruikgemaakt.

Subsidie voor inhuren externe adviseur

Kosten voor het inhuren van de externe adviseur en de kosten die betrekking hebben op het opstellen en uitvoeren van het advies komen in aanmerking voor subsidie. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden vallen onder de regeling.

Voor ieder bedrijf of instelling in Nederland

De doelgroep van de regeling is zeer breed; ieder bedrijf en iedere instelling in Nederland met minimaal twee medewerkers kan een bijdrage krijgen van 12.500 euro per project. De daadwerkelijke activiteiten kunnen bij een positieve beschikking, gemiddeld genomen zo’n twee tot drie maanden later, worden gestart. Ook voor wie in het najaar 2019 of begin 2020 een project wil starten is het aan te raden om dus nu al te informeren naar de mogelijkheden. Vooral omdat de komende aanvraagronde voorlopig de laatste tranche is: alleen tussen 8 en 12 april 2019 kunnen er nog ESF-DI subsidie aanvragen worden ingediend.

Maximale subsidie 12.500 euro

De maximale subsidie is 12.500 euro per project bij een subsidiepercentage van 50%. Vanaf het moment van beschikking is er vervolgens een jaar de tijd voor de uitvoering van het project. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting bepaald welke aanvragen in behandeling worden genomen.

Overweegt u een aanvraag of heeft u vragen?

Wilt u ESF-DI subsidie aanvragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze ESF-DI experts via telefoonnummer 088-8381381 of stuur ons via onderstaand formulier een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement

    ESF