DHI-subsidie voor export innovatie vanaf 9 augustus aanvragen

Nederlandse mkb’s met een exportwens van hun innovatieve technologie of dienst kunnen een beroep doen op DHI-subsidie. Dat kan tussen 9 augustus en 21 september. Deze subsidie is ook bedoeld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor is de DHI-subsidie bedoeld?

De DHI-subsidie is bedoeld voor drie verschillende projecttypen:

  • Demonstratieproject: een demonstratie van een technologie, kapitaalgoed of dienst in de doelmarkt om potentiële afnemers te overtuigen van de toepasbaarheid van het exportproduct in de nieuwe markt. Het subsidiebedrag van deze projecten kan oplopen tot 200.000 euro.
  • Haalbaarheidsstudie: een studie naar de financiële (of commerciële) haalbaarheid van de  export van een technologie, kapitaalgoed of dienst, op basis waarvan een potentiële buitenlandse afnemer een investeringsbesluit kan nemen. Voor dit soort studies is een maximale ondersteuning van 100.000 euro per project beschikbaar.
  • Investeringsvoorbereidingsstudie: deze studie ondersteunt u bij de voorbereiding van een investering in een buitenlandse markt. Voor dit soort projecten is eveneens maximaal 100.0000 euro beschikbaar.

Ook voor Caribisch gebied

Sinds dit jaar kan DHI-regeling ook worden aangevraagd door bedrijven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit is afhankelijk van de plaats van vestiging en waar het project wordt uitgevoerd.

Heeft u exportplannen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor DHI-subsidie? Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.