Doe WBSO-mededeling vóór 1 april

 

Heeft u in 2019 met succes WBSO aangevraagd? In dat geval moet u vóór 1 april ‘mededeling doen’. Hiermee sluit u de jaarlijkse WBSO-cyclus af waarbij u de werkelijke realisatie aan RVO doorgeeft.

WBSO-mededeling over 2019: geen wijzigingen

‘WBSO-mededeling doen’ houdt in dat bedrijven die in 2019 met goed gevolg WBSO hebben aangevraagd, hun exacte speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven moeten opgeven aan subsidieverstrekker RVO. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen. Dat wil zeggen dat bedrijven één jaartotaal aan S&O-uren moeten opgeven, waar dit voorheen nog per aanvraagperiode ging. Dit geldt ook voor kosten en uitgaven.

Mededeling goed voorbereiden

Het is raadzaam dat u de mededeling goed voorbereidt, want u bepaalt zelf welke uren per aanvraagperiode in aanmerking komen voor de WBSO. Vervolgens geeft u het jaartotaal door aan RVO. Het is sinds vorig jaar geen automatisme meer dat u alle gerealiseerde uren op de toegekende WBSO-projecten kunt melden. Dit heeft te maken met het feit dat het meldingsformulier eventuele overrealisatie niet langer automatisch aftopt. Om problemen bij een RVO-controle te voorkomen, kunnen klanten vooraf hun PNO-adviseur raadplegen.

Onderliggende stukken belangrijk

Om er zeker van te zijn dat u optimaal WBSO-voordeel geniet, is het belang van mededeling doen essentieel. Het maximale WBSO-voordeel dat bedrijven krijgen, is afhankelijk van een zorgvuldige opgave van uren en kosten. Dat gaat gepaard met een zorgvuldige administratie. Zorg ervoor dat u uren en kosten kunt verantwoorden aan de hand van onderliggende stukken. De WBSO-projectadministratie kan naast de urenadministratie bestaan uit de volgende (digitale) documenten: (klad-) aantekeningen; labjournaal; schetsen; berekeningen; opdrachten/offertes; tekeningen; correspondentie; beschrijving en vastlegging van testen en testresultaten; foto’s/ video’s van prototypes en testen; voortgangsrapportages; vergaderstukken en een eindrapportage. In het geval van (out of pocket) kosten moet u bijvoorbeeld denken aan facturen en betalingsbewijzen. Wanneer u minder uren en kosten opvoert dan die op de beschikking vermeld stonden, betekent dat een lagere WBSO-opbrengst. Uiteraard verzorgt PNO voor zijn relaties de WBSO-mededeling.

Schuiven met uren mag!

Voor een maximaal rendement van de WBSO, raden we partijen aan die meerdere WBSO-aanvragen en -projecten hebben ingediend, dat ze afwegen of ‘schuiven met uren’ zinvol is. Dit houdt in dat uren van project A mogen schuiven naar project B wanneer ze daar meer tijd aan besteed hebben. Ook het schuiven van uren tussen verschillende aanvraagperiodes is mogelijk, net als het schuiven met kosten en uitgaven. Hoe precies het schuiven met uren werkt, leggen we uit in de animatie:

Zelfs voor ervaren WBSO-gebruikers is het schuiven met uren een weerbarstige praktijk. Om een maximaal rendement te realiseren op uw aanvraag, heeft PNO een tool ontwikkeld die voor u uitrekent welke ‘schuifacties’ zorgen voor een optimaal resultaat. Ook bedrijven die zelf WBSO hebben aangevraagd, kunnen gebruikmaken van deze tool. Neem hiervoor contact op.

Wilt u eerst meer te weten komen over de WBSO? Download dan ons magazine!

Doe de WBSO-mededeling op tijd

Het is belangrijk dat u de mededeling tijdig indient. Doet u dit niet, dan kan RVO een boete opleggen. Wij adviseren u daarom om ruim vóór 1 april de mededeling te doen. Neem gerust contact op met onze WBSO-experts en wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement