Eerste SDE+ tranche sluit maandag opgevolgd door tweede tranche

De eerste SDE+ ronde is inmiddels voor de derde dag geopend, en aanvragen voor duurzame energie-opwekkingsprojecten worden alweer massaal ingediend. Deze eerste tranche sluit aanstaande maandag om 17:00 uur, om te worden opgevolgd door de tweede tranche, waarin hogere vergoedingsbedragen gelden, maar waar een grotere kans op budgetuitputting is. Een ideaal moment om reeds ingediende of nieuwe duurzame energieprojecten gesubsidieerd te krijgen!

SDE+ projecten uit 2017 een herkansing geven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die deze subsidieregeling behandelt, geeft als suggestie om SDE+ aanvragen uit 2017, waarvoor nog geen beschikking is ontvangen, opnieuw in te dienen. Door de aanvraag inclusief alle bijbehorende stukken alvast in concept klaar te zetten in het eLoket en de fasebedragen waarvoor u uw aanvraag wilt indienen te bepalen, sorteert u alvast voor op een nieuwe subsidiekans voor uw project. Hiermee voorkomt u dat, wanneer de aanvraag uit 2017 alsnog wordt afgewezen, u te laat bent met indienen, en mogelijk ook buiten het budget van 2018 valt.

Hogere opbrengst, lagere kans

Met het overgaan van de eerste in de tweede tranche gaan voor veel categorieën, zoal zon-PV, de vergoedingen omhoog, maar neemt de slaagkans af omdat de kans op budgetuitputting toeneemt naarmate de SDE+ regeling langer openstaat. De afweging van het moment van indiening is dus een lastige. Hoewel geen garantie kan worden gegeven, omdat de stand van zaken ten aanzien van het nog beschikbare SDE+ budget niet openbaar is, kan op basis van de SDE+ rondes in de afgelopen jaren en met inzicht in de actuele en relevante trends wel een onderbouwde aanvraagstrategie worden bepaald. Gezien de ervaringen met de voorgaande openstellingen lijkt het indienen in de tweede fase zeker een kansrijke optie. Dit betekent dat er wel haast moet worden gemaakt met het opstellen en indienen van een aanvraag.  De SDE+ experts van PNO consultants hebben veel ervaring op dit vlak, en helpen u hierbij graag.

Heeft u dus nog geen beschikking ontvangen over uw SDE+ aanvraag uit 2017, of wilt u een nieuwe aanvraag voor 2018 indienen, neem dan contact op met een van onze experts om uw project tijdig en tegen de meest optimale SDE+ vergoeding in te dienen.