Eerste subsidierondes 2019 bekend

Recent verscheen het eerste overzicht van nieuwe subsidierondes van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het overzicht biedt een goede eerste indruk van nieuwe openstellingen die we komend jaar tegemoet kunnen zien. Agenda’s trekken maar.

Energiesubsidies

Hernieuwbare Energieprojecten
De subsidiemodule Hernieuwbare Energieprojecten is een van de TSE-subsidieprogramma’s van de Topsector Energie. Voor deze regeling wordt doorlopend gezocht naar nieuwe innovaties die kunnen zorgen voor méér duurzame energieproductie in het jaar 2030. Het kan daarbij gaan om wind- en zonne-energie, maar ook om bijvoorbeeld aerothermie, geothermie of hydrothermie. Of om energie uit waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas. De huidige aanvraagronde van deze subsidie staat nog open tot en met 31 maart 2019. Meteen daarna start een nieuwe ronde (van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020). Elke ronde heeft een subsidiebudget van 50 miljoen euro.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
De ISDE biedt subsidie voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is in 2018 erg populair gebleken, en wordt komend jaar voortgezet. Het indienen van aanvragen kan doorlopend, zolang het budget reikt (100 miljoen euro in 2019). Bedrijven en andere zakelijke gebruikers moeten de subsidie bovendien aanvragen voordat zij het betreffende apparaat aanschaffen. De ISDE-subsidie moet niet verward worden met de SDE+ subsidieregeling die geldt voor grote energieproductie-installaties. Ook die gaat in 2019 weer open, met vermoedelijk weer rondes in het voor- en najaar (daarover zijn nog geen details bekend).

Subsidies voor Glastuinders en Veehouders

Voor glastuinders met plannen voor energie-innovatie wordt april een belangrijke subsidiemaand. Er lopen dan twee korte maar interessante subsidierondes. De subsidie Marktintroductie van Energie-innovaties (MEI) staat open voor aanvragen van 1 tot en met 12 april 2019. En de subsidieronde Energie-efficiëntie Glastuinbouw loopt van 1 tot en met 26 april 2019. Voor deze rondes is een subsidiebudget gereserveerd van respectievelijk 5 miljoen en 6,9 miljoen euro.

September wordt een belangrijke maand voor veehouders, met twee belangrijke subsidierondes: de regeling Ammoniakreductie in Stallen voor Vleeskalveren, en de regeling Welzijnsvriendelijke Stalvloeren voor Vleeskalveren. Beide regelingen staan open voor aanvragen van 1 tot en met 30 september 2019.

Kredietregelingen

Innovatiekrediet
Ondernemers die financiering zoeken voor een veelbelovend maar risicovol innovatieproject, kunnen ook in 2019 weer een beroep doen op de Innovatiekrediet-regeling. Zo’n krediet kan worden aangevraagd voor technische ontwikkelingsprojecten en klinische ontwikkelingsprojecten. Het indienen van aanvragen kan het hele jaar door, zolang het budget reikt (60 miljoen euro).

Vroegefasefinanciering (VFF)
Innovatieve ondernemers kunnen ook in 2019 weer gebruikmaken van verschillende leningen vanuit de regeling voor Vroegefasefinanciering:

  • mkb’s en innovatieve starters kunnen aanvragen indienen van 1 januari tot en met uiterlijk 31 december 2019. Maar het is raadzaam om niet te lang te wachten: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en zolang het budget reikt (8 miljoen euro)
  • de aanvraagronde voor academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters loopt van 2 januari tot en met 5 maart 2019. Bij deze aanvragen geldt het tenderprincipe: alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Het budget in 2019 bedraagt 2,4 miljoen euro
  • voor haalbaarheidsstudies van TO2-innovatieve starters kan financiering worden aangevraagd van 2 januari t/m met 5 maart 2019. Ook hiervoor geldt het tenderprincipe. Budget in 2019: 370.000 euro.

Internationaal Innoveren

Eurostars is een subsidieprogramma voor mkb’s die samenwerken aan een grensoverschrijdend R&D-project. Het programma werkt met nationale en Europese aanvraagrondes. De huidige aanvraagronde voor de Nederlandse Eurostars-regeling staat nog open tot en met 8 januari 2019, met later dat jaar nog een tweede ronde. Belangrijk: de eerste stap van een Eurostars-traject bestaat altijd uit een aanvraag in Brussel. Daarvoor gelden afwijkende termijnen (de eerstvolgende deadlines zijn 28 februari en 12 september 2019).

ITEA3 is een Europees onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten (Embedded Systems). Een nationale aanvraagronde voor ITEA3-innovatieprojecten staat gepland van 25 maart tot en met 12 april 2019 (budget: 10 miljoen euro).
PENTA is een Europees onderzoeksprogramma voor innovaties op het gebied van micro- en nano-elektronica. Een nationale aanvraagronde voor PENTA-innovatieprojecten wordt verwacht van 2 mei tot en met 23 mei 2019 (budget: 10 miljoen euro).

PPS-Toeslag Onderzoek en Innovatie

De PPS-projecttoeslag is een subsidie voor privaat-publieke consortia (officiële samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven) die werken aan grote R&D-projecten. Zij kunnen deze toeslag in 2019 aanvragen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen daarnaast ook PPS-programmatoeslag aanvragen: van 1 januari tot en met 30 mei 2019.

PNO helpt u graag

Wilt u meer weten over de bovenstaande regelingen, of wilt u hulp bij het voorbereiden van een aanvraag? Leg uw plannen dan tijdig voor aan onze ervaren adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag met optimale subsidiekansen. PNO is u graag van dienst!