Eerste subsidierondes 2018 bekend gemaakt

2018 belooft een subsidierijk jaar te worden. Tenminste, als we mogen afgaan op de berichten die afgelopen week verschenen. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakten de eerste ‘openstellingen’ van 2018 bekend, met de nieuwe aanvraagrondes voor een aantal subsidieregelingen en de bijbehorende budgetten. Het overzicht bevat nog weinig details, maar de belangrijkste openstellingen willen wij hier vast graag met u delen.

PPS-Toeslag voor onderzoek en innovatie

Het aardigste nieuws is misschien wel de bekendmaking van de nieuwe rondes voor de PPS-toeslag. Dit is een subsidie voor het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers. Het nieuwe aanvraagtijdvak voor de PPS-projecttoeslag loopt van 20 november 2017 tot en met 11 oktober 2018. Deze toeslag kan worden aangevraagd door deelnemers in een samenwerkingsverband en door de TKI’s. En alléén de TKI’s (de topsectorbureaus) kunnen ook een PPS-programmatoeslag aanvragen, van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

EUREKA: PENTA en ITEA

Ook ‘Internationaal Innoveren’ gaat weer open voor aanvragen. Deze regeling geeft financiële steun voor Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten met een EUREKA-label. Aanvragen voor ITEA3-innovatieprojecten kunnen worden ingediend van 22 maart 2018 tot en met 6 april 2018. Het tijdvak voor PENTA-innovatieprojecten loopt van 3 mei 2018 tot en met 24 mei 2018. Beide rondes hebben een budget van 10 miljoen euro elk.

Energiesubsidies

Ook van een aantal energiesubsidies zijn nieuwe rondes en budgetten bekend gemaakt.

Zo krijgt de populaire Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2018 een budget van 100 miljoen euro en kunnen er doorlopend aanvragen worden ingediend. Voor glastuinders is er nog een korte MEI-subsidieronde, van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018, en een budget van 5 miljoen euro. En de zojuist uitgeputte EDS-regeling voor Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties krijgt een nieuw budget van 6 miljoen euro en staat open van 2 januari tot en met 7 december 2018.

De regeling voor grondboringen bij geothermie-projecten (Risico’s dekken voor aardwarmte) gaat open van 1 januari 2018 tot en met 29 maart 2019. Budget: ruim 66 miljoen euro. Bekend was al dat de huidige TSE-ronde voor Hernieuwbare Energie nog openstaat tot en met 31 maart 2018; echter zolang het budget (50 miljoen euro) reikt.

Kredieten en garanties

Ook van de belangrijkste krediet- en garantieregelingen zijn de budgetten en indieningstijdvakken bekend gemaakt. Het gaat hierbij om onder meer:

  • Innovatiekrediet (voor technische en klinische ontwikkelingsprojecten)
  • de Groeifaciliteit (overheidsgarantie ten behoeve van risicodragend vermogen)
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling Bankgaranties
  • de Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO ETFF)
  • de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) en Borgstelling mkb-landbouwkredieten
  • Seed Capital Technostarters (voor startersfondsen en Business Angels)

Voor al deze regelingen kunnen ook in 2018 weer doorlopend aanvragen worden ingediend.

Ook voor de Vroegefasefinanciering (VFF) zijn de nieuwe aanvraagtijdvakken bekend:

  • VFF voor mkb’s en innovatieve starters (heel 2018 geopend)
  • VFF voor academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter (geopend van 1 januari tot en met 6 maart 2018)
  • VFF voor Haalbaarheidsstudies van TO2-innovatieve starters (geopend van 1 januari tot en met 6 maart 2018)

PNO helpt u graag

Wilt u meer weten over de bovenstaande regelingen, of wilt u hulp bij het aanvragen ervan? Leg uw vraag dan voor aan onze ervaren adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag met optimale subsidiekansen. PNO is u graag van dienst!