Eerste subsidierondes 2021 bekend

 

Kort voor de jaarwisseling publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een eerste serie van nieuwe nationale subsidie-openstellingen voor het jaar 2021. In dit artikel gaan we kort in op de belangrijkste regelingen, de aanvraagtijdvakken en bijbehorende subsidiebudgetten.

Nieuwe rondes met nieuwe kansen!

2021 zal in veel opzichten een spannend jaar worden. Zeker ook op het gebied van stimuleringsmaatregelen en subsidies. Zo wordt op dit moment hard gewerkt aan verschillende nieuwe Europese subsidieprogramma’s (zoals Horizon Europe, ESF en EFRO). En ook in Nederland staan de eerste nieuwe subsidierondes in de startblokken. Recent publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de eerste serie nieuwe subsidierondes van 2021. Dit ‘openstellingsbesluit’ bevat niet veel details, maar enkele belangrijke zaken willen wij nu graag al met u delen.

Topsector Energie Subsidies

De subsidieprogramma’s vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn hoogdrempelig, maar erg interessant voor partijen die werken aan belangrijke nieuwe energie-innovaties. Zo start het deelprogramma Demonstratie Energie- en Klimaatinnovaties (DEI+) dit jaar met nieuwe aanvraagrondes voor de volgende thematische gebieden:

 • Aardgasloze woningen, Wijken en Gebouwen
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energieproductie
 • Flexibilisering van het energiesysteem
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire economie (grote projecten vanaf 3 miljoen euro)
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCS/CCU)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 (budget: ruim 85 miljoen euro).

Buiten de DEI+ zijn er ook nog TSE-aanvraagrondes voor:

 • Topsector Energiestudies Industrie. De nieuwe aanvraagronde is open voor aanvragen van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2022 (budget: 8 miljoen euro)
 • Hernieuwbare Energieprojecten. Hiervoor loopt al een ronde, die sluit op 31 maart 2021 (budget: 30 miljoen euro).
 • ERA-net energiecall ACT (voor CCS). Ook hiervoor loopt al een ronde, die sluit op 18 maart 2021 (budget: 4 miljoen euro).

Overige subsidierondes energie

Andere nieuwe of lopende subsidierondes op het gebied van energie en klimaat in 2021 zijn:

 • subsidie voor het afdekken van risico’s bij boringen voor aardwarmte: aanvraagrondes sluiten dit jaar op 31 maart en 15 september 2021 (budget: circa 132 miljoen euro)
 • Indirecte emissiekosten (ETS): aanvragen van 15 februari 2021 tot en met 15 april 2021 (budget: 179 miljoen euro)
 • Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI): de aanvraagronde van 2020 loopt nog tot en met 14 december 2021 (budget: 28 miljoen euro).

En voor glastuinders zijn in 2021 deze rondes van belang:

 • De EHG-subsidie (Energie-efficiëntie Hernieuwbare Glastuinbouw) heeft deadlines op 31 maart en 1 december 2021 (budget: 25 miljoen euro).
 • De MEI-subsidie (Marktintroductie van Energie-innovaties) loopt dit jaar van 1 april tot en met 14 mei 2021 (budget: 7 miljoen euro).

Overige subsidierondes innovatie

De regeling ‘Internationaal Innoveren’ geeft financiële steun voor Nederlandse deelname aan internationale innovatieprojecten met een EUREKA-label. Deze rondes krijgen elk weer een jaarbudget van 10 miljoen euro. De aanvraagperiodes:

 • voor ITEA3-innovatieprojecten: van 29 maart 2021 tot en met 27 april 2021
 • voor PENTA-innovatieprojecten: van 3 mei 2021 tot en met 1 juni 2021.

En voor samenwerkingsprojecten op topsectorniveau kan in 2021 weer PPS-toeslag worden aangevraagd. Deze steun is bestemd voor stevige publiek-private samenwerkingen tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers. Verder geldt daarbij:

 • de PPS-projecttoeslag kan doorlopend worden aangevraagd door deelnemers in een samenwerkingsverband en door TKI’s.
 • alleen de TKI-topsectorbureau kunnen ook PPS-programmatoeslag aanvragen, dit jaar tot en met 27 mei 2021.

Krediet- en financieringsregelingen

En last-but-not-least zijn ook voor verschillende krediet- en garantieregelingen nieuwe jaarbudgetten en indieningstijdvakken bekend gemaakt. Het gaat hierbij om onder meer:

 • Innovatiekrediet: aanvragen kan ook in 2021 het hele jaar door, echter zolang het budget reikt (30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten, en eenzelfde bedrag voor klinische ontwikkelingsprojecten).
 • Vroege Fase Financiering (VFF): mkb’s en innovatieve starters kunnen in 2021 doorlopend aanvragen, zolang het jaarbudget reikt (6 miljoen euro). Voor academische, hbo- en TO2-starters geldt een vroegere deadline (9 maart 2021) en een apart VFF-budget.
 • Groeifaciliteit (een overheidsgarantie ten behoeve van risicodragend vermogen): aanvragen kan van 1 januari tot en met 15 juni 2021 (budget: 45 miljoen euro).

PNO helpt u graag

Wilt u meer weten over de bovenstaande regelingen, of wilt u hulp bij het aanvragen ervan? Leg uw vraag dan voor aan onze ervaren adviseurs. Zij zijn u graag van dienst bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag met optimale kansen. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement