Nieuwe EIC Accelerator programma 2021 gelanceerd

Met de publicatie van het nieuwe Horizon Europe programma worden de verdere details steeds duidelijker. Dit geldt ook voor het succesvolle EIC Accelerator dat de Europese Commissie de komende jaren wil voortzetten. Met een budget van ruim 1 miljard euro en twee deadlines in 2021 belooft de competitie wederom fors te worden. We zetten de zaken voor u op een rij.

Wat is het EIC Accelerator programma?

Het EIC Accelerator programma is de Champions League onder de Europese subsidies. Het programma heeft een ruim budget, maar is een zeer competitief programma met een slaagkans van minder dan 3%. Het is bedoeld voor het hoog-innovatieve mkb, de zogenaamde ‘deeptech-innovatiekampioenen’ met het vermogen om op te schalen. Het gaat hierbij om marktcreërende en/of baanbrekende innovaties die grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Partijen die een beroep doen op de EIC Accelerator zijn niet in staat om zelf voldoende financiering uit de markt te halen.

Er zijn twee soorten financiering beschikbaar die gecombineerd mogen worden:

 • Enerzijds is er subsidie tot maximaal 2,5 miljoen euro, met financiering van 70% van de projectkosten.
 • Anderzijds is er de mogelijkheid van een optionele investering in het aandelenkapitaal (equity) van de aanvrager bovenop de subsidie, tot maximaal 15 miljoen euro. NB Equity mag ook gebruikt worden als co-financiering voor de subsidie.

Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen, moeten een TRL (Technological Readiness Level) hebben dat begint vanaf niveau 5/6 (prototype) tot en met niveau 8 (gekwalificeerd systeem). Voor equity geldt dat elk TRL is toegestaan. Gefinancierde projecten duren twaalf tot vierentwintig maanden.

Wie kunnen aanvragen?

Het nieuwe EIC Accelerator programma heeft de doelgroep van aanvragers verruimd:

 • mkb’s uit een EU-lidstaat of Geassocieerd Land
 • kleine midcap ondernemingen (minder dan 500 werknemers) uit een EU-lidstaat of Geassocieerd Land: komen allen voor equity in aanmerking
 • natuurlijke persoon uit een EU-lidstaat of Geassocieerd Land met het plan om een mkb of mid-cap op te zetten in een EU-lidstaat of Geassocieerd Land
 • natuurlijke persoon uit een derde land die van plan is om een mkb (inclusief start-ups) op te zetten of een bestaande mkb te verplaatsen naar een EU-lidstaat of Geassocieerd Land.

Wat is nieuw in EIC Accelerator programma 2021?

De Europese Commissie heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het nieuwe EIC Accelerator Programma:

Naar “bottom-up” en “top-down” subsidieoproepen

De EIC verleent meer steun aan prioritaire thema’s voor de toekomst van Europa. Daarom zijn er vanaf 2021 twee categorieën: de open categorie (‘bottom up’) en de challenges categorie (‘top down’) die baanbrekende innovaties financiert, met name op het gebied van strategische digitale en gezondheidstechnologieën en Green Deal-innovaties voor economisch herstel. Het advies is om in principe in te zetten op de open categorie tenzij uw voorstel geschikter is voor de challenges categorie.

Beperking van het aantal herindieningen en verbetering van de steun voor het mkb

Om het aantal herindieningen van projecten – dit vond de Commissie veel te hoog onder Horizon 2020 – te beperken, stelt de EIC een wachttijd (‘cooling down’) van twaalf maanden in na de indiening van twee opeenvolgende voorstellen bij de EIC Accelerator. Tijdens het projectselectieproces biedt het EIC ook coachingsdiensten aan om mkb te helpen de meest geschikte financiering te vinden en de follow-up van het ingediende voorstel te verbeteren.

Nieuw selectieproces in drie stappen

De belangrijkste verandering betreft de vereenvoudiging van het evaluatiesysteem, met de afschaffing van de scores per onderdeel naar de invoering van een selectieproces met een ‘go/no go’-benadering, in drie stappen:

 • Korte aanvraag: U heeft een revolutionair idee/deeptech idee met een potentieel om op te schalen en u heeft financiële steun nodig. Vertel uw verhaal in vijf pagina’s. De vier EIC-experts vellen hun oordeel (‘go/no go’) op elk gewenst moment (geen deadline). Als ten minste twee beoordelaars een ‘go’ geven voor alle criteria, is uw korte aanvraag succesvol en wordt u uitgenodigd om een volledige aanvraag op te stellen.
 • Volledige aanvraag: Stel uw volledige ondernemingsplan op met behulp van de EIC online tool en coaching. NB De online tool is een A.I. tool die nu nog in ontwikkeling is. Deze slimme tool maakt een verbinding met het EIC Accelerator programma waardoor een EIC-expert meer informatie krijgt over het voorstel. Dien vervolgens uw voorstel in voor de vastgestelde deadlines. Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria: uitmuntendheid; impact; risico en uitvoering. Als alle drie de beoordelaars een ‘go’ geven voor alle criteria, wordt uw volledige aanvraag succesvol beoordeeld en wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een EIC-jury.
 • Jury: Pitch uw innovatie voor een EIC-jury en overtuig hen van uw verhaal. De juryleden bevelen op basis van uw interview en hun algemene beoordeling uw voorstel aan voor financiering (‘go’) of niet (‘no go’). Wanneer u wordt geselecteerd, tekent u een contract met de Commissie.

Subsidiebudget en deadlines 2021

Het subsidiebudget voor EIC Accelerator bedraagt bijna 1,1 miljard euro in 2021 en is als volgt verdeeld over de categorieën:

 • Open: 592,5 miljoen euro
 • Challenges: 495,1 miljoen euro

Er zijn twee deadlines in 2021, op 9 juni en op 6 oktober.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de EIC Accelerator? Onze experts helpen u graag bij het (verder) vormgeven van uw innovatie. En met een slaagkans van twee keer het marktgemiddelde zijn zij u ook graag van dienst bij het opstellen van een kansrijke aanvraag voor de EIC Accelerator. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement