EIC Accelerator ondersteunt meest innovatieve mkb’s

Via de EIC Accelerator ondersteunt de Europese Commissie zeer innovatieve mkb’s met een combinatie van subsidie en aandeleninvesteringen voor de ontwikkeling en opschaling van baanbrekende innovaties. In 2022 is er een budget van ruim 1,1 miljard euro beschikbaar.

EIC Accelerator: aandelenfinanciering is populair

Het EIC Accelerator programma ondersteunt zeer innovatieve start-ups en mkb’s bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen. Behalve subsidies biedt het programma ook aandeleninvesteringen (equity investment). Bedrijven kunnen kiezen voor alleen subsidie of voor een combinatie van beide, ook wel ‘gemengde financiering’ (blended finance) genoemd. Dat de vraag naar aandelenfinanciering toeneemt, blijkt uit de resultaten van de eerste twee volledige rondes van het programma:

EIC Accelerator 2021 Bedrijven geselecteerd voor financiering Bedrijven met aandelenfinanciering Toegekend budget (miljoen euro) Aandelenfinanciering (miljoen euro) Blended finance
juni 65 60 363 227 62,53%
oktober 99 65 627 414 66,03%
164 125 990 641 64,75%

 

In de juni-ronde hebben van de 65 bedrijven die financiering hebben ontvangen 60 bedrijven een beroep gedaan op aandelenfinanciering. Dit betekent dat 227 miljoen euro van de in totaal 363 miljoen euro naar dit soort financiering is gegaan, bijna 63%. In de oktoberronde lag dit percentage zelfs nog hoger met ruim 66%.

EIC Accelerator: wie kunnen aanvragen?

Individuele start-ups en mkb’s (inclusief spin-outs), particulieren (die van plan zijn een start-up/mkb te starten) en in uitzonderlijke gevallen kleine mid-caps (250-499 werknemers) kunnen een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 2,5 miljoen euro voor technologische ontwikkeling (TRL 5/6 tot 9). Daarnaast is er een investeringscomponent van 0,5 tot 15 miljoen euro voor schaalvergroting en andere activiteiten. Het aanvragen van ‘alleen subsidie’ (grant only) of ‘subsidie eerst’ (grant first) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Alleen kleine mid-caps kunnen gebruik maken van de investeringscomponent als follow-up van ‘alleen subsidie’.

Deadlines en subsidiebudget

Een aanvraagtraject bestaat uit twee onderdelen. Partijen kunnen korte aanvragen doorlopend indienen. Als ten minste twee beoordelaars een korte aanvraag succesvol beoordelen, mogen ze een volledige aanvraag opstellen. De (resterende) deadlines voor volledige aanvragen zijn:

 • 23 maart 2022
 • 15 juni 2022
 • 5 oktober 2022.

Het subsidiebudget voor EIC Accelerator bedraagt bijna 1,17 miljard euro in 2022 en is als volgt verdeeld over de categorieën:

Open (630,9 miljoen euro):

Er zijn geen vooraf bepaalde thematische prioriteiten en deze categorie staat open voor voorstellen op elk technologiegebied met uitzondering van militaire toepassingen.

Challenges (536,9 miljoen euro):

Technologieën voor open strategische autonomie waardoor Europa zijn toeleverings- en waardeketens voor strategisch belangrijke deeptech-oplossingen opbouwt en versterkt:

 • componenten, technologieën en systemen voor de farmaceutische industrie
 • strategische gezondheidszorgtechnologieën
 • duurzame en innovatieve benaderingen, met inbegrip van circulaire benaderingen van kritieke grondstoffen (CRM)
 • nieuwe toepassingen van kwantumtechnologieën
 • edge computing-toepassingen
 • innovatieve toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens en signalen van de ruimte-infrastructuur van de EU
 • ontwikkeling van ruimtevaarttechnologieën
 • kritische veiligheidstechnologieën
 • technologieën voor innovatieve financiële en betalingsinfrastructuren en -diensten.

Technologieën voor ‘Fit for 55’ die de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% verminderen en de volgende doelen realiseren:

 • hogere conversie en gebruik van schone energie
 • ontkoling van industrieën die moeilijk koolstofvrij te maken zijn
 • energie-efficiëntie en veiligheid in de gebouwde omgeving
 • mobiliteitsoplossingen zonder uitstoot
 • klimaatneutraliteit in het landgebruik
 • systemen voor water-, gas- en binnenluchtbeheer/-monitoring
 • groene digitale technologieën.

Wat is nieuw in 2022?

Het EIC Accelerator programma 2022 bevat een aantal nieuwe elementen naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan met het EIC-werkprogramma 2021:

 • meer frequente sluitingsdata (cut-off dates) voor volledige aanvragen: drie in plaats van twee
 • toestaan dat aanvragers onder bepaalde voorwaarden een investeringscomponent van meer dan 15 miljoen euro aanvragen
 • verruiming van de definitie van door vrouwen geleide ondernemingen om de rol van vrouwen in leidinggevende bestuursfuncties naast die van algemeen directeur te erkennen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Bent u geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de EIC Accelerator? Onze experts helpen u graag bij het (verder) vormgeven van uw innovatie. En met een slaagkans van twee keer het marktgemiddelde zijn zij u ook graag van dienst bij het opstellen van een kansrijke aanvraag voor de EIC Accelerator. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement