EIT Food publiceert nieuwe subsidieoproep

EIT Food, Europa’s toonaangevende initiatief op het gebied van voedselinnovatie, heeft een nieuwe subsidieoproep (‘Call for Proposals’) gepubliceerd. Samenwerkende organisaties kunnen voorstellen indienen voor technologische innovaties in de agrifood-sector. De subsidie die EIT Food hiervoor verstrekt, kan oplopen tot 1,4 miljoen euro.

Duurzaam, veilig en gezond

EIT Food staat voor European Institute of Innovation and Technology for Food, een pan-Europees partnerschap van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra met als doel te komen tot een hoogwaardige voedingssector. Dit in het kader van de Europese ‘Farm to Fork’-strategie, bij ons beter bekend als de ‘Van Boer tot Bord’-strategie. Het vergezicht daarbij is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot duurzaam, veilig en gezond voedsel.

Het ‘impactkader’ van EIT Food kent vier hoofddoelen voor het veranderen van het voedselsysteem:

 • verbeteren van de voorwaarden voor een groter publiek vertrouwen in het voedselsysteem
 • verminderen van het risico van obesitas en niet-overdraagbare aandoeningen in doelpopulaties als gevolg van bekende voedingsfactoren
 • verbeteren van de milieu-impact van agrifood-systemen
 • mogelijk maken van de overgang naar een circulaire en duurzame economie.

EIT Food oproep in het kort

EIT Food nodigt consortia van organisaties uit om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op innovatieve technologische oplossingen voor de agrifood-sector. Deze Call for Proposals is recent opengesteld en heeft als deadline 14 januari 2022. De voorstellen dienen betrekking te hebben op projecten met een looptijd tot 24 maanden (periode 2022 tot en met 2024). De nieuwe oproep valt onder Horizon Europe, het ambitieuze EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Projectvoorstellen moeten dan ook voldoen aan de voorwaarden van Horizon Europe.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen organisaties uit de EU-lidstaten en Geassocieerde Landen kunnen aan EIT Food-activiteiten deelnemen. Een consortium dient de aanvraag in. Consortia moeten bestaan uit ten minste drie in aanmerking komende organisaties uit minstens twee in aanmerking komende landen. Minimaal één consortiumpartner moet een exploitatiepartij zijn die de nieuwe of verbeterde innovatieve oplossing (product, dienst, start-up, proces) lanceert. Deze exploitatiepartij moet een bestaande, officieel geregistreerde bedrijfsentiteit zijn op het moment van de indiening.

Het consortium moet verder bijdragen aan de integratie van de ‘kennisdriehoek’, en verschillende gebieden van het voedselsysteem vertegenwoordigen, door organisaties te betrekken uit ten minste twee gebieden van de kennisdriehoek: onderwijs/academie; onderzoek; bedrijfsleven/industrie. Organisaties die een projectvoorstel indienen, hoeven geen partner te zijn van EIT Food. Wel worden zij automatisch partner zodra zij subsidie ontvangen.

Subsidie en budget

Er is voor deze oproep geen maximaal subsidiebudget vastgesteld, wel verwacht EIT Food tot 25 projecten te kunnen subsidiëren. Per project kan het subsidiebedrag oplopen tot 60% van de subsidiabele kosten. Er gelden maxima van 400.000 euro voor 2022 en 1,4 miljoen euro voor de totale periode (2022 tot en met 2024). Bij wijze van uitzondering kunnen projecten tot 85% subsidie krijgen wanneer ze passen binnen het budget van het EIT Regional Innovation Scheme (RIS).

Waaraan moet een voorstel voldoen?

Een projectvoorstel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een technologische innovatie die commercieel levensvatbaar is, dicht bij de markt staat en afgestemd is op de aandachtsgebieden, uitdagingen en het impactkader van EIT Food.
 • De innovatie moet op het moment van indiening minimaal in de demonstratiefase verkeren (TRL-niveau 7 of hoger).
 • Het project moet – ongeacht de tijdsduur – ten minste leiden tot één innovatieve oplossing per 31 december 2023, met een gerealiseerde opbrengst van minimaal 10.000 euro. Eindigt het project in 2024, dan moet er per 31 december 2024 nog een extra innovatie op de markt zijn gebracht.

Uitmuntendheid is doorslaggevend

Een panel van externe deskundigen beoordeelt de projectvoorstellen die aan alle toelatingscriteria voldoen. De beoordeling kent twee fasen, deel A en deel B. Deel A kent de volgende criteria en weging:

 • Uitmuntendheid: 40%
 • Effect trajecten en KPI’s: 30%
 • Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering: 30%

Na de evaluatie en rangschikking van de voorstellen in deel A beoordeelt het panel de voorstellen die doorgaan naar deel B, op basis van de volgende criteria:

 • Uitmuntendheid: 40%
 • Uitvoering en impact: 30%
 • Mechanisme voor financieel rendement: 30%

Het ‘mechanisme voor financieel rendement’ behoeft enige toelichting. Hiermee wordt bedoeld dat de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd en verkregen een financieel rendement moet opleveren voor EIT Food. Het mechanisme moet bijdragen aan de financiële duurzaamheid van EIT Food op basis van de succesvolle commercialisering van de activiteit. Met andere woorden, het is een soort ‘succesvergoeding’ (zie ook hieronder, bij de tip over ons webinar).

Wat kan PNO voor u betekenen?

Heeft u ideeën voor een technologische innovatie in de agrifood-sector? Ideeën die u samen met andere organisaties zou willen uitwerken? De consultants van PNO helpen u graag bij het vinden van consortiumpartners en het uitwerken en aanscherpen van uw projectvoorstel.

Tip: volg op 24 november óf 15 december 2021 van 9:00 tot 13:00 uur ons speciale webinar over de thema’s ‘mechanisme voor financieel rendement’ en ‘commercialiseringsstrategie’ die aan de orde moeten komen in elke subsidieaanvraag bij EIT Food. Doe uw voordeel met de kennis die wij graag met u delen!

Heeft u belangstelling, laat het ons weten – wij zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.
  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement