Energie- en milieulijst 2018 beschikbaar

Met de regelingen EIA en MIA kunt u als onderneming fiscale korting krijgen als u investeert in energiezuinige en/of milieuvriendelijke middelen. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat op de jaarlijkse Energie- of Milieulijst. De nieuwe lijsten voor 2018 zijn onlangs gepubliceerd. In dit artikel vindt u een kort overzicht van de meest opvallende wijzigingen.

Energie-investeringsaftrek: nieuwe EIA-kansen voor energiebalancering

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u een fiscale korting krijgen op uw investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat mag u meer dan de helft (54,5%) van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering brengen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:

  • Er is een nieuwe code voor investeringen die samenhangen met Energiebalancering. Naast een generieke energiebesparingscode als gevolg van betere balancering zijn er vier nieuwe codes voor specifieke bedrijfsmiddelen: (1) accu-opslagsysteem, (2) power-2-waterstofgas, (3) power-2-heat, en (4) smart grids.
  • De investering in LED-armaturen komt alleen nog in aanmerking bij bestaande bedrijfsgebouwen, dus niet meer bij nieuwbouw; LED-buizen komen wel bij alle bedrijfsgebouwen in aanmerking maar nu vanaf 130 lm/watt.
  • De omrekenfactor voor kWh naar aardgas equivalent is verlaagd van 0,26 naar 0,22. Hierdoor komt onder meer de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking.
  • Omdat sinds 2013 geen overlap meer mogelijk is tussen de EIA en de SDE+ gold er een overgangsregeling voor bestaande projecten. Deze overgangsregeling vervalt met ingang van dit jaar en de energielijst bevat daarom geen EIA-codes voor SDE-beschikkingen ouder dan 2013 meer.

Milieu-investeringsaftrek: nu ook voor CO2-terugwinning

Voor milieuvriendelijke investeringen geldt een aftrek tot 36%, afhankelijk van de investering. Op de nieuwe lijst vallen de volgende wijzigingen ten opzicht van 2017 op:

  • Er zijn 23 bedrijfsmiddelen toegevoegd, waaronder ‘Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval’ of ‘Apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen’.
  • Nieuw is het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem, afvang/transportleidingen/toepassen).
  • Ook is er dit jaar een specifieke code voor de elektrificatie van de procesindustrie met duurzame energie.
  • Voor duurzame nieuwbouw (bijvoorbeeld BREEAM of GPR-gecertificeerd) gelden er aanvullende isolatie-eisen voor nieuwe distributiecentra en magazijnen.
  • Onder ‘Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik’ (bedrijfsmiddel F 1200) zijn de mogelijkheden voor het verwaarden van reststromen vergroot en is refurbishment expliciet opgenomen.
  • Voor diverse generieke bedrijfsmiddelen is extra eis van een minimale terugverdientijd van vijf jaar weer ingesteld.

Download en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor de EIA of de MIA moet uw investering allereerst voorkomen op een van deze lijsten. U kunt de Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 hier downloaden. Heeft u vragen over uw investering? Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van de EIA of de MIA? Staat uw investering niet op een van de lijsten, maar vindt u dat die daar wel thuishoort? Dit zijn vragen waarbij wij u goed kunnen helpen. Neem daarom gerust contact met ons op.