Energie- en milieulijst 2019 beschikbaar

De regelingen Energie investeringsaftrek (EIA) en Milieu investeringsaftrek (MIA) bieden een fiscale korting voor ondernemers die investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De investeringen die hiervoor in aanmerking komen, staan op de jaarlijkse Energie- en Milieulijst. Onlangs verschenen de nieuwe lijsten voor 2019. Dit artikel geeft een kort overzicht van de meest opvallende wijzigingen.

Energie-investeringsaftrek: nieuwe kansen voor energietransitie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een speciale korting voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2019 staat mag bijna de helft van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering worden gebracht. Het EIA-aftrekpercentage is per 1 januari 2019 gewijzigd naar 45% (dit was in 2018 nog: 54,5%).

Nieuwe investeringen die zijn toegevoegd aan de energielijst van 2019 zijn onder andere:

 • elektrificatie: gasgestookte apparaten vervangen door infraroodpanelen en elektrische ovens
 • inzet van waterstof: het produceren en ‘bijmengen’ van waterstof in bestaande installaties
 • vermindering van CO2-uitstoot: CO2-afvang voor permanente opslag van CO2
 • stoomrecompressie: hergebruik van rest-stoom (via elektrisch gevoede compressie)
 • isolatie in de industrie: een nieuwe code voor isolatie voor bestaande procesinstallaties
 • swill vergisters (dit apparaat verwerkt gekookt keukenafval tot biogas)
 • intelligente lokale warmtenetwerken (voor het uitwisselen van warmte).

Verder bevat de nieuwe lijst ook een aantal aangepaste omschrijvingen, onder meer bij:

 • Power to Gas: verruiming ten aanzien van de conversie van elektrische energie naar waterstof
 • opslag elektrische energie: de ondergrens voor kleine installaties vervalt
 • LED-belichtingsystemen: de lichtstroom prestatie-eisen zijn verhoogd (naar minstens 2,2 µmol)
 • zonnepanelen: de ‘aftopping’ vervalt (dit maakt de EIA interessanter voor zonvolgsystemen)
 • koeling voor dataservers: verruimd voor vloeistofcirculatie via een pompunit
 • rookgaswarmtewisselaars: deze mogen voortaan worden toegepast in alle industriesectoren.

Milieu-investeringsaftrek: aanpak van grondstofverspilling

De milieulijst bevat bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor deze milieuvriendelijke investeringen geldt een aftrek tot 36%, afhankelijk van de investering. De Milieulijst 2019 bevat verschillende wijzigingen ten opzichte van de lijst van 2018. Zo is de lijst nu aangevuld met 42 nieuwe bedrijfsmiddelen/investeringen. Hieronder een selectie van een aantal interessante voorbeelden daarvan:

Thema Circulaire Economie:

 • Afvalscheidingsinstallatie voor kunststoffen op basis van tracers of trackers
 • Apparatuur voor gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen
 • Apparatuur voor duurzamere verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)
 • Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat
 • Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water
 • Afval-inzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen

Thema Klimaat en Lucht:

 • Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen (aanpassen bestaande situatie)
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander (≤ 20 mg NOx/Nm3)
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook

Thema Gebouwde Omgeving:

 • Verwarmd circulair utiliteitsgebouw
 • Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw
 • Voorziening voor het bufferen van regenwater.

Download en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor de EIA of de MIA moet uw investering allereerst voorkomen op een van deze lijsten. U kunt de complete Energielijst 2019 en Milieulijst 2019 hier downloaden. Heeft u vragen over uw investering? Kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van de EIA of de MIA? Staat uw investering niet op een van deze lijsten, maar vindt u dat die daar wel thuishoort? Ook dat zijn vragen waarbij wij u goed kunnen helpen. Neemt u gerust contact met ons op.