Energie-investeringsaftrek in 2019 omlaag. Wat nu?

De geplande verlaging van de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 lijkt gewoon door te gaan. Reden voor organisaties met energiezuinige investeringsplannen de verplichting daartoe nog dit jaar aan te gaan.

Verlaging Energie-investeringsaftrek percentage tegengesteld aan huidige trend

We meldden het al in een eerder bericht over het klimaatbeleid 2019: het kabinet is voornemens het aftrekpercentage voor de EIA te verlagen van 54,5 naar 45%. Daarmee komt het Energie-investeringsafstrek-percentage weer terug op het niveau van enkele jaren geleden. Hoewel dit voornemen tot een relatief kleine verlaging van de uiteindelijke EIA-bijdrage leidt (bijvoorbeeld: op een investering van 50.000 euro en bij een Vpb-tarief van 24% (2019) zou dat circa 2.000 euro minder EIA opleveren) is de beweging toch tegengesteld aan de huidige duurzaamheidstrend.

Verplichting dit jaar aangaan betekent profiteren van 54,5% aftrek

Ondernemers met investeringplannen in energiezuinige bedrijfsmiddelen (zie de Energielijst 2018 voor de in aanmerking komende bedrijfsmiddelen) doen er goed aan te kijken of ze zich daartoe nog in 2018 kunnen verplichten. Met andere woorden, verstrek dit jaar de opdracht aan de leverancier en, ook al volgen de daadwerkelijke investering en de factuur in 2019, profiteer toch van het nog hogere EIA-percentage van 54,5%.

Tegengestelde beweging

De eerder genoemde duurzaamheidstrend lijkt nu echt te versnellen. Het onlangs verschenen klimaatrapport van de VN, waarin met klem wordt aanbevolen de 2-gradengrens nog met een halve graad te verlagen, en de uitspraak van het Haagse gerechtshof waarin de Staat wordt verplicht de CO2-uitstoot te verlagen, zijn daar belangrijke signalen van. In dat licht is de verlaging van de EIA – een middel om energiezuinige investeringen te stimuleren – op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Verantwoordelijkheid ligt bij iedereen

Los van subsidies en andere stimuleringsmiddelen heeft iedereen de verantwoordelijkheid om de klimaatveranderingen tegen te gaan: overheid, bedrijven en burgers. Mogelijk leiden het VN-rapport en de uitspraak tot een wake-up call, we moeten het zien. Er moet veel gebeuren en elk duwtje in de rug helpt.

Wilt u over dit onderwerp verder praten met een energie-expert? Of heeft u een concrete vraag, bijvoorbeeld over de EIA? Neem dan gerust contact met ons op.