Topsector Energie start met nieuwe subsidierondes

 

Energieprojecten blijven een populair onderwerp, zowel bij bedrijven als bij subsidieverstrekkers. Komende maand start de topsector Energie met een aantal nieuwe subsidierondes. Een groot aantal energiethema’s komt langs.

De nieuwe aanvraagronde gaat over verschillende subsidieprogramma’s van de topsector energie (TSE): BBEGR, Geo-energie, MVI, Systeemintegratie, Waterstof, CCUS en de DEI. In dit artikel zullen wij stilstaan bij de drie eerstgenoemde programma’s, want die zijn nieuw en/of relatief onbekend.

Chemische recycling van kunststoffen

Het recyclen van kunststoffen is vaak erg lastig, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van lijmresten, kleurstoffen of coatings. Chemische recycling kan dan uitkomst bieden, bijvoorbeeld via depolymerisatie, solvolyse of vergassing. Omdat deze technologie nog in de kinderschoenen staat, wordt de bestaande BBEG-regeling uitgebreid met een gloednieuwe programmalijn op het gebied van recycling, en subsidies die kunnen oplopen tot 500.000 euro per project.

Een beroep doen op deze subsidie kan als:

 • u plannen heeft voor een pilot op dit gebied (een experimenteel proefproject in een praktijkomgeving)
 • waarvan het doel is: chemische recycling van fossiele of biobased kunststoffen (zoals banden, tapijt, polymeer textiel, microfibers of verpakkingsmaterialen).

U kunt denken aan:

 • belangstellende partijen uit de chemische industrie
 • afvalenergiecentrales en kunststof-afvalverwerkers
 • kunststof-recyclebedrijven (ook bij mechanische recycling)
 • partijen die willen optreden als toeleverancier en/of afnemer van grondstoffen.

Topsector Energie subsidie Geo-energie

De diepe aardbodem biedt kansen voor winning van aardwarmte (geothermie) en voor ondergrondse energieopslag. Om die kansen te kunnen benutten, is er dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken op dit gebied. Met name als ze zijn gericht op veiligheid, kosten- en risicoreductie, opschaling en systeemoptimalisatie.

Voor de nieuwe subsidieregeling Geo-energie kunnen R&D-projecten op de volgende gebieden in aanmerking komen:

 • exploratietechnieken (gericht op geologische karakterisering van de ondergrond en potentieelschattingen)
 • reservoirontwikkeling (technieken voor optimale winning en opslag van ondergrondse energie)
 • boren en putafwerking (geavanceerde technieken voor diepe ondergrondse putten)
 • productiviteit (innovaties voor monitoring/optimalisatie of aanpak van problemen als corrosie en aanslag)
 • energiesysteemintegratie (d.w.z. het combineren van geo-energie met bijvoorbeeld wind- of zonne-energie).

Het kan hierbij gaan om de volgende partijen:

 • exploitanten van geothermie-installaties
 • belangstellenden voor ondergrondse energieopslagruimte, dieper dan 1250-1500 meter (bijvoorbeeld voor aardgas, maar stikstof, gasolie of warmte-koude opslag)
 • bedrijven met nieuwe technologie die kansen biedt voor geo-energie toepassingen (acquifer, opslagtechnologie, boren/injecteren, buffering, veiligheidsmonitoring)
 • bedrijven die nu nog vooral werken met ondergrondse opslag van fossiele energie (aardgas/aardolie).

De Geo-energie subsidie vergoedt doorgaans 25 tot 50% van de R&D-kosten en kan oplopen tot 300.000 euro per project.

Voor toepassing van warmte uit geothermie kan een overigens een beroep worden gedaan op andere regelingen, zoals Urban Energy en JIP.

MVI-Energie uitdagingen

Soms komt een technisch energie-innovatieproject niet van de grond omdat er sprake is van maatschappelijk weerstand. Het is raadzaam om daar tijdig op te anticiperen, met name bij innovaties rondom bepaalde gevoelig onderwerpen. Via het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) kan dan subsidie worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. De lat ligt echter hoog, want het onderzoek moet een multidisciplinaire aanpak hebben en alle belanghebbenden actief betrekken bij de probleemoplossing. Bovendien is de subsidie is alleen bedoeld voor veelbelovende innovaties rondom een handjevol onderwerpen.

De beste kansen zijn er voor partijen die maatschappelijke weerstand verwachten bij innovaties gericht op:

 • grote duurzaamheidsprojecten in de gebouwde omgeving
 • productie van biobrandstoffen
 • realiseren van (ultradiepe) geothermie
 • integrale ontwikkeling van een windpark
 • industriële symbiose en of nieuwe industriële waardeketens
 • integrale ontwikkeling van een windpark.

De subsidie voor deze MVI-subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per onderzoeksproject (consortium).

TSE: wat kan PNO voor u doen?

Heeft u plannen voor een project rondom een van de hierboven genoemde onderwerpen? Onze energie-experts vertellen u graag meer over de subsidiemogelijkheden. Ook als u zelf niet de initiator bent, maar een (beoogd) projectpartner. PNO kan helpen bij het aanvraagtraject of bij het vinden van projectpartners. Wij zien uw energieplannen met belangstelling tegemoet!