Energietransitie heeft prioriteit in Horizon 2020

Op de energie-informatiedagen in Brussel gaf de Europese Commissie onlangs een inhoudelijke toelichting op het recent gepubliceerde Horizon 2020 werkprogramma 2018-2020 voor ‘Secure, Clean and Efficient Energy’. De energietransitie is een van de belangrijkste prioriteiten in dit werkprogramma. Dit wordt onderstreept door het forse subsdiebudget dat hiervoor beschikbaar is gesteld. Onze experts Marco Gomis en Roel van der Veen verzamelden voor u in Brussel de laatste informatie.

Energietransitie belangrijkste prioriteit

Het werkprogramma ‘Secure, Clean and Efficient Energy’ voor 2018-2020 is bedoeld om de innovatieve kracht van de EU aan te wenden voor de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het vorig jaar verschenen Energieplan van de Europese Unie. De innovatie moet bijdragen aan een CO2 neutraal en klimaatbestendig Europa in de tweede helft van deze eeuw. Met een budget van 3,3 miljard euro vormt de energietransitie de belangrijkste prioriteit binnen dit werkprogramma. Er is speciale aandacht voor energiebesparing in de bouw en de rol van digitalisering in de energietransitie.

Energiebesparing in de bouw

Energiebesparing in de bouw is een van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Met name de energiezuinige renovatie van gebouwen en het financieren daarvan hebben de aandacht van de Europese Commissie. Een goed voorbeeld van een succesvolle aanvraag is PNO’s eigen project BuildInterest, waarin projectontwikkelaars en investeerders in duurzame bouw bij elkaar worden gebracht.

Digitalisering in de energietransitie

Een ander belangrijk opkomend onderwerp binnen het Horizon 2020 subsidieprogramma is de digitalisering in de energietransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten rondom de mogelijkheden van slimme meters, slimme netten en het gebruik van big data. Ook de kansen die deze innovaties bieden voor een actievere rol van de burger zien we terug in de projectoproepen.

Projectoproepen geopend

De eerste negen projectoproepen binnen de energietransitie zijn al op 31 oktober geopend. Daarbij zijn er drie interessante oproepen voor energie-innovatie in de bouw:

  1. LC-SC3-RES-4-2018: Renewable energy system integrated at the building scale
  2. LC-SC3-RES-5-2018: Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions
  3. LC-SC3-RES-6-2018: Demonstrate significant cost reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions

Wees er snel bij want deze oproepen sluiten al in januari en februari 2018!

Waar moet u op letten bij het indienen van een aanvraag?

Allereerst moet u er zeker van zijn dat uw project perfect aansluit bij een van de subsidie-oproepen. Dat vergroot immers de slaagkans van het project. Vervolgens is het van groot belang om zo snel mogelijk een ideaal consortium te formeren want de eerste deadlines voor de energietransitie-oproepen zijn al in januari en februari 2018. PNO heeft veel ervaring hiermee en kan u hierbij ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de energietransitie en hoe PNO u verder kan ondersteunen bij het opstellen en indienen van een kansrijke aanvraag? Neem dan contact op met onze expert Marco Gomis via onze Servicedesk.