Projecten Duurzame Inzetbaarheid zoeken adviseur

Om organisaties te helpen hun werknemers gezond en gemotiveerd te houden, wordt via het Europees Sociaal Fonds subsidie beschikbaar gesteld, ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Instellingen. Met deze subsidie kan een adviseur worden ingehuurd die de organisatie adviseert en begeleidt. PNO Consultants heeft op haar website een pagina speciaal voor (gecertificeerde) externe adviseurs. Wilt u als externe adviseur daaraan worden toegevoegd? Dat is mogelijk!

ESF-DI subsidieloket vijf dagen open in april

Bedrijven en instellingen met minimaal twee werknemers in dienst kunnen van 8 tot en met 12 april 2019 ESF-DI aanvragen. Als de subsidie wordt toegekend krijgen zij maximaal 12.500 euro. Dit bedrag is bedoeld voor het inwinnen van advies en bijbehorend plan, of voor de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren of toepassen van het advies. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren en moet minimaal 12.000 euro kosten. Overigens vallen cursussen en opleidingen nadrukkelijk niet onder deze regeling.

Subsidieontvanger heeft professionele adviseur nodig

Bij de uitvoering van het ESF-DI subsidietraject heeft de aanvrager van de subsidieregeling uiteindelijk dus ook een professionele adviseur nodig die niet alleen goed is in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid maar ook ervaring heeft met ESF. Om onze klanten daarbij optimaal van dienst te kunnen zijn, bieden wij gecertificeerde en/of BIG-geregistreerde adviseurs aan hun gegevens op de PNO-website te plaatsen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u het betreffende formulier daarvoor bij ons opvragen door ons via onderstaand formulier een berichtje te sturen.

Financiƫle, juridische en administratieve voorwaarden

PNO Consultants heeft ook in het verleden veel bedrijven en instellingen geholpen bij het aanvragen van ESF-DI subsidie. Hierbij merken wij dat organisaties en externe adviseurs na de verleende aanvraag vaak moeite hebben met het op een correcte wijze onderbouwen van de verantwoordingsvereisten. Denk hierbij aan de informatie die op een factuur moet staan of de onderbouwing van de urenregistratie van de externe adviseur en eindrapportage. Advisering en ondersteuning op deze gebieden is dan ook onderdeel van onze dienstverlening als wij ESF-DI voor onze relaties aanvragen. Wilt u met behulp van ESF-DI investeren in de duurzaamheid van uw personeel? Dan helpen wij u graag. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons via onderstaand formulier een berichtje: