ESF-DI loket open van 25 tot en met 29 juni

Het eerste aanvraagtijdvak voor ESF-DI is bekendgemaakt. Van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen voor deze subsidie worden ingediend. Subsidie kan onder meer worden aangevraagd voor het inzetten van een externe adviseur die de aanvragende organisatie helpt bij het gezond en gemotiveerd houden van werknemers.

Europees ESF-DI geld voor een stimulerende werkomgeving

Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van der Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd. De subsidie die kan worden aangevraagd voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds. Met behulp van deze subsidie kan een aanvrager binnen zijn of haar organisatie een project starten op gebieden als gezond en veilig werken, het bevorderen van de interne mobiliteit en het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren met behulp van deze populaire subsidie zijn uitgevoerd.

Investeren met ESF-DI in uw organisatie

Investeren in uw medewerkers betekent investeren in uw organisatie. Onze ervaring is dat aanvragers van deze subsidie dit ook echt zo ervaren. Mede dankzij een externe adviseur is er extra en professionele aandacht voor een specifiek onderwerp of verbeterpunt, en dat alleen al draagt bij aan gemotiveerd personeel. Wij kunnen u deze subsidie dan ook van harte aanbevelen. Net zo als wij u graag en deskundig helpen bij het opstellen van een goede aanvraag. Als u overweegt ESF-DI aan te vragen dan is het belangrijk te weten dat alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling zullen worden genomen. De maximale subsidie bedraagt 12.500 euro per project.

Wilt u investeren in uw personeel?

Loopt u al langer rond met ideeën of plannen voor uw personele organisatie? Dan is nu het moment om ze te verwezenlijken. Neem contact op met een van onze Scholing & Arbeids-adviseurs voor meer informatie over ESF-DI.

ESF