ESF-DI: subsidie voor advies duurzame inzetbaarheid werknemers

De eerste ronde voor het ESF-DI komt eraan. Van 25 tot en met 29 juni kan deze subsidie voor advies over duurzame inzetbaarheid van uw werknemers worden aangevraagd. Budgetoverschrijding wordt verwacht.

Europees Sociaal Fonds – Duurzame Inzetbaarheid

Via het Europees Sociaal Fonds – Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) helpt Europa bedrijven en instellingen met het vitaal houden van hun personele organisatie. Adviestrajecten die deze organisaties helpen met het gezond en gemotiveerd houden van hun werknemers moeten zo leiden tot een duurzame inzet van personeel. Voor het inhuren van een extern adviseur, die uw organisatie gaat begeleiden, kan ESF-DI subsidie worden aangevraagd tot maximaal 12.500 euro per aanvrager.

Aanvraag moet volledig en compleet zijn

Het eerste aanvraagtijdvak is inmiddels bekend: van 25 tot en met 29 juni (17:00 uur) kan ESF-DI worden aangevraagd. Er komt naar verwachting nog een openstelling eind 2018 en aan het begin van 2019. In tegenstelling tot voorheen zal, indien het budget wordt overschreden, de beoordeling plaatsvinden op basis van loting. Het maakt dus niet uit op welk moment uw aanvraag binnen het genoemde tijdvak binnen is; belangrijk is dat uw aanvraag compleet en volledig is.

Enkele bijzonderheden van ESF-DI

Om u daarbij te helpen geven wij in dit artikel alvast wat bijzonderheden over de ESF-DI regeling 2018:

  • een adviestraject waarvoor u ESF-DI aanvraagt moet een omvang hebben van minimaal 12.000 euro aan kosten
  • u moet minimaal twee werknemers in dienst hebben; dit hoeft niet (meer) bij de aanvraag te worden aangetoond, maar u moet het wel op verzoek kunnen aantonen
  • wettelijk verplichte activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van de Arbowet, vallen niet onder deze regeling
  • zoals hierboven aangegeven vindt bij budgetoverschrijding loting plaats.
  • voor loting komen alleen complete aanvragen in aanmerking; incomplete aanvragen worden onderaan de lijst van de te behandelen aanvragen geplaatst
  • hoewel er drie aanvraagtijdvakken zijn aangekondigd, kunt u slechts subsidie ontvangen voor een van de drie aanvraagtijdvakken.

Een goede extern adviseur Duurzame Inzetbaarheid vinden

Wij helpen u graag bij het selecteren van een goede adviseur. Binnenkort vindt u op onze website de gegevens van externe adviseurs die u bij het opzetten en uitvoeren van een ESF-DI traject kunnen ondersteunen. U kunt ook nu al contact met ons opnemen als u hierover meer wil weten.

Subsidie wordt achteraf, bij goedkeuring einddeclaratie, uitbetaald

Aan het eind van een ESF-DI traject dient u uw einddeclaratie in. De subsidie wordt immers pas uitgekeerd als deze einddeclaratie is goedgekeurd, na afloop van het traject dus. Goedkeuring is onder meer afhankelijk van de verantwoording: heeft u voldaan aan alle juridische, administratieve en financiële voorwaarden, en kunt u dit aantonen. Om te voorkomen dat u op dit moment – helemaal aan het eind van uw traject – te maken krijgt met een afwijzing van uw einddeclaratie is het dus belangrijk om vroegtijdig te starten met de verantwoording.

Aanvragen, verantwoorden, uitvoeren, bezwaar maken

Bij ESF-DI zijn er dus vier momenten waarop advies en hulp van een professional van pas kunnen komen:

  • naast het zorgen van een inhoudelijk goede aanvraag is het van belang te zorgen dat uw aanvraag compleet is; onze experts Scholing & Arbeid delen hun kennis graag met u
  • verantwoorden: onze compliance-adviseurs adviseren u en helpen met de inrichting en desgewenst uitvoering van de verplichte administratie
  • uitvoeren: vraag ons naar specialisten die u kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van het adviestraject; veel organisaties ervaren dat het doorlopen van zo’n traject nieuwe energie en inspiratie oplevert
  • bezwaar maken: mocht uw einddeclaratie onverhoopt worden afgekeurd dan kunnen onze juristen u helpen bij het aantekenen van bezwaar.

Neem contact met ons op

U ziet, er valt veel te vertellen over ESF-DI, maar het is dan ook een populaire regeling. Als u overweegt een dergelijk traject te gaan starten, of als u vragen heeft over dit onderwerp neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen.

ESF